1 zł z 1929 roku. Zdjęcie monety

W dniu 21 maja 2014 roku złożyliśmy wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie zatrudniania osób niepełnosprawnych przez Urząd Miasta w Suwałkach oraz wysokość składek odprowadzanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Chcieliśmy się dowiedzieć:

1. Ile osób niepełnosprawnych zatrudnionych było/jest w Urzędzie Miasta w Suwałkach (podanie ilości etatów), w poszczególnych latach, począwszy od roku 2010 do dnia obecnego.

2. Procentowy udział zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stosunku do osób pełnosprawnych w w/w okresie czasu.

3. Kwota składek odprowadzanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w podziale na poszczególne miesiące począwszy od stycznia 2010 do dnia obecnego.

W dniu dzisiejszym tj. 2 czerwca 2014 roku wpłynęła do nas odpowiedź ze skrzynki mailowej Pani Bogusławy Sierockiej, sygnowana przez Sekretarza Miasta Suwałki Pana Adama Karczewskiego.

Odpowiedź z datą 30 maja 2014 roku została przesłana w formie dokumentu tekstowego .docx. Gratulujemy Urzędowi Miasta korzystania z nowego oprogramowania lecz uczciwie byłoby używać programów na licencjach otwartych np Open Office, niż kosztującego spore pieniądze Microsoft Office.

Odpowiedź zawiera kilka ciekawych informacji:

Osób niepełnosprawnych zatrudnionych w UM w Suwałkach

W 2010 r. – 1 co stanowiło 0.05 % zatrudnionych

W 2011 r. – 3 co stanowiło 1,5 % – ,, –

W 2012 r. – 5 co stanowiło 2,5 % – ,, –

W 2013 r. – 8 co stanowiło 3,9 % – ,, –

W 2014 r. – 9 co stanowi 4,3 % – ,, – .

 

Kwoty składek odprowadzonych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w podziale na poszczególne miesiące począwszy od miesiąca stycznia 2010 r. do miesiąca kwietnia 2014 r.:

Rok 2010 (łącznie składek 129 717,00 zł)

styczeń – 10 101,00 zł

luty – 10 179,00 zł

marzec – 10 196,00 zł

kwiecień – 11 145,00 zł

maj – 11 761,00 zł

czerwiec – 11 761,00 zł

lipiec – 11 319,00 zł

sierpień – 10 841,00 zł

wrzesień – 10 839,00 zł

październik – 10 527,00 zł

listopad – 10 504,00 zł

grudzień – 10 547,00 zł

Rok 2011 (łącznie składek 127 019,00 zł)

styczeń – 10 920,00 zł

luty – 10 920,00 zł

marzec – 11 877,00 zł

kwiecień – 11 844,00 zł

maj – 10 175,00 zł

czerwiec – 10 256,00 zł

lipiec – 10 334,00 zł

sierpień – 10 310,00 zł

wrzesień – 10 343,00 zł

październik – 9 988,00 zł

listopad – 10 039,00 zł

grudzień – 10 013,00 zł

Rok 2012 (łącznie składek 129 473,00 zł)

styczeń – 9 925,00 zł

luty – 9 925,00 zł

marzec – 9 860,00 zł

kwiecień – 10 198,00 zł

maj – 11 467,00 zł

czerwiec – 11 552,00 zł

lipiec – 11 802,00 zł

sierpień – 11 835,00 zł

wrzesień – 11 835,00 zł

październik – 11 353,00 zł

listopad – 9 929,00 zł

grudzień – 9 792,00 zł

Rok 2013 (łącznie składek 96 276,00 zł)

styczeń – 9 980,00 zł

luty – 9 980,00 zł

marzec – 6847,00 zł

kwiecień – 7 276,00 zł

maj – 7 276,00 zł

czerwiec – 7 276,00 zł

lipiec – 7 608,00 zł

sierpień – 7 809,00 zł

wrzesień – 7 892,00 zł

październik – 7 906,00 zł

listopad – 8 180,00 zł

grudzień – 8 246,00 zł

Rok 2014 (składki za cztery miesiące 28 499,00 zł)

styczeń – 8 029,00 zł

luty – 6 644,00 zł

marzec – 6 957,00 zł

kwiecień – 6 869,00 zł

Wygląda na to że w naszym Urzędzie Miasta jest troszkę lepiej, lecz mimo wszystko około 100 000 zł (sto tysięcy złotych) corocznie wydawanych jest zbędnie.

 

1_zł_nominał_front