Pozdrowienie znad Czarnej Hańczy 2016 – pocztówki

W 2016 roku stwierdziliśmy, że turyści przyjeżdżający do Suwałk nie mają szans wysłać żadnej ciekawej i nowoczesnej pocztówki związanej z naszym miastem. Efektem tych prac, oraz współpracy z artystką Olgą Wielogórksą i zaprzyjaźnioną drukarnią, są pierwsze dwie, wydane przez nas pocztówki promujące nasz region.