Wolontariat

Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa. Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.

Większość członków stowarzyszenia stanowią wolontariusze działający w kulturze, w tym koordynator wolontariatu który dzięki doświadczeniu i wiedzy zdobytych podczas udzielania się w domach kultury pracuje zawodowo w tym sektorze i przekazuje swoją wiedzę, skutecznie szkoląc następne pokolenia. Nasza organizacja posiadając obszerną bazę zaprzyjaźnionych wolontariuszy z terenu całego kraju i nie tylko, chętnie włącza się w różne działania uświadamiając partnerów o obowiązkach wobec wolontariuszy. Częścią naszej misji jest zwalczanie stereotypowego myślenia o wolontariuszu, jak o taniej sile roboczej: wolontariusz to też człowiek.

Z każdym wolontariuszem/ką pracującym/ą z nami podpisujemy umowę i ubezpieczamy go/ją na okres współpracy, przy każdorazowej akcji informujemy o zakresie praw i obowiązków oraz kontakt do bezpośredniego opiekuna grupy.

Głównym koordynatorem wolontariatu ze strony stowarzyszenia jest jego członek Grzegorz Świerzbin
tel. 508-196-558, email: wolontariat@kostroma.pl

Aby dołączyć jako wolontariusz do akcji w których uczestniczy Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA, napisz  do nas na adres wolontariat@kostroma.pl. W treści wiadomości wpisując coś o sobie ile masz lat jak się nazywasz co Cię interesuje, czemu chcesz do nas dołączyć i oczywiście dane kontaktowe (imię, nazwisko, mail, telefon).

Najbliższe działania w trakcie których będą pracować wolontariusze ze Stowarzyszenia Kulturalnego KOSTROMA:

Za nami: