KRS Stowarzyszenia Kulturalnego KOSTROMA

Powiększ obrazZdjęcie posągu Temidy

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO

KRAJOWY REJESTR SADOWY

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
Numer KRS: 0000497096

wersja III z dnia 24 marca 2014.

wersja II z dnia 19 lutego 2014.

wersja I z dnia 7 lutego 2014.

 

Zawsze aktualną wersję naszego KRS można znaleźć na stronie https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Dodaj komentarz