Zbieraj elektrośmieci

Powiększ obraz

REGULAMIN KARTY RABATOWEJ

Regulamin Karty Rabatowej “Wymień Elektrośmieci”

Zadanie publiczne “Wymień elektrośmieci” współfinansowane jest ze środków Miasta Suwałki. Liczba kart rabatowych jest ograniczona. Emisja kart rabatowych trwa do wyczerpania nakładu.

 • Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Kulturalne Kostroma ul. Korczaka ⅘ (adres korespondencyjny ks. Hamerszmita 16 16-400 Suwałki) identyfikujące się numerem NIP 8442352697 (zwany dalej: “Organizator”).
  2. Regulamin określa zasady korzystania z akcji “Wymień elektrośmieci” (zwany dalej: „Akcja”).
  3. Akcja obowiązuje do 31 grudnia 2023 roku.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Akcji (zwany dalej: „Regulamin”).
  5. Prawa związane z korzystaniem z Akcji nie mogą być sprzedawane, przenoszone, zbywane w inny sposób, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności z wyjątkiem tych, które zostały określone w Regulaminie.
  6. Akcja obowiązuje w Centrum Informacji Turystycznej, ul. ks. Hamerszmita 16, Suwałki.
 • Warunki i zasady udziału w Akcji
  1. Każda Osoba może wziąć udział w Akcji zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
  2. Warunkiem udziału w Akcji jest oddanie co najmniej 1 kg baterii lub 2 kg małych elektrośmieci do punktu w którym Akcja obowiązuje. Każdy kilogram baterii lub 2 kg małych elektrośmieci wymieniany jest na 1 zł rabatu. Po oddaniu i przeliczeniu wagi wszystkich elektrośmieci, rabat jest sumowany i osoba oddająca elektrośmieci otrzymuje kartę rabatową z naliczonym rabatem.
  3. Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zasilany na prąd lub na baterie.
  4. Do małych elektrośmieci zaliczamy: małogabarytowe urządzenia AGD (np. odkurzacz, mikser, suszarka, młynek do kawy), sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (np. komputer, drukarka, router, terminal), sprzęt RTV (np. telewizor, dyktafon, wzmacniacz, sprzęt hi-fi), sprzęt oświetleniowy (np. lampy, żarówki), narzędzia elektryczne i elektroniczne (np. wiertarka, piła), zabawki, sprzęt relaksacyjny i sportowy (np. gry wideo, komputerowo sterowane urządzenia do ćwiczeń, kolejka elektryczna), elektryczne urządzenia medyczne (np. sprzęt do wentylacji, ciśnieniomierz) oraz przyrządy do kontroli (np. czujnik dymu, urządzenia pomiarowe).
  5. W ramach Akcji nie można oddawać wielkogabarytowych elektrośmieci (np. lodówka, zamrażarka, piekarnik, pralka).
  6. Karta rabatowa wydawana jest przez obsługę punktu i obowiązuje jedynie w danym punkcie.
  7. Kartę można wykorzystać przy zakupach w punkcie. Rabat obejmuje wszystkie usługi i produkty dostępne w sprzedaży w punkcie.
  8. Warunkiem udzielenia rabatu podczas zakupów jest oddanie sprzedawcy karty rabatowej z aktualną naklejką i naliczonym rabatem.
  9. Akcja łączy się z innymi rabatami i promocjami aktualnie obowiązującymi w punkcie.
  10. Sprzedawca ma prawo do odmówienia przyznania rabatu jeżeli okazana przez Osobę karta rabatowa jest zniszczona lub istnieje przypuszczenie, że mogła zostać sfałszowana.
  11. Z Akcji nie można skorzystać podczas zakupów online w tym na naszych aukcjach na Allegro.
  12. Z Akcji nie mogą korzystać pracownicy Organizatora oraz ich krewni i powinowaci.
  13. Warunki wymiany, zwrotu oraz reklamacji towaru zakupionego w ramach Akcji są tożsame z warunkami ogólnie obowiązującymi w punkcie sprzedaży stacjonarnej, w której został on zakupiony.
  14. W przypadku reklamacji produktu objętego Akcją, Organizator ponosi odpowiedzialność wyłącznie do ceny po odliczeniu rabatu (w zakresie, w jakim zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, dany rodzaj odpowiedzialności odnosi się do wartości sprzedanego towaru).
  15. Udział w Akcji jest jednoznaczny z zapoznaniem się przez Osobę z treścią Regulaminu oraz akceptacją jego założeń.
 • Postanowienia końcowe
  1. Udział w Akcji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki określone niniejszym Regulaminem.
  2. Akcja nie zbiera żadnych danych osobowych.
  3. Dane osobowe uczestnika nie będą przetwarzane w żaden sposób.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
  5. Regulamin dostępny jest w Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach, a także na stronie internetowej www.kostroma.pl/elektrosmieci-regulamin/
  6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2023-04-12