PFRON w Urzędzie Miasta w Suwałkach
·

PFRON w Urzędzie Miasta w Suwałkach

W dniu 21 maja 2014 roku złożyliśmy wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie zatrudniania osób niepełnosprawnych przez Urząd Miasta w Suwałkach oraz wysokość składek odprowadzanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Chcieliśmy się dowiedzieć: 1. Ile osób niepełnosprawnych zatrudnionych było/jest w Urzędzie Miasta w Suwałkach (podanie ilości etatów), w…