Wszystkiego najlepszego …
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Wszystkiego najlepszego …

Z okazji Światowego Dnia Wolontariatu życzymy dla wszystkich wolontariuszy wszystkiego najlepszego. Dziękujemy, że wspieraliście nas przez kolejny rok, bez Waszej pomocy niewiele byśmy mogli zdziałać. To dzięki Waszemu zaangażowaniu udało się nam zrobić wiele projektów społecznych. Cieszymy się że ponad 200 osób obdarzyło nas zaufaniem i włączyło się w różne…

Rozwój turystyki aktywnej oraz promocja regionu poprzez geocaching na obszarze Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego
·

Rozwój turystyki aktywnej oraz promocja regionu poprzez geocaching na obszarze Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego

W dniu 2014-04-22 Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA złożyło wniosek w ramach VI naboru wniosków o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2007-13 działanie 4.1.”Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1 lit. a-d Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. (Dz.U. Nr 177, poz.1371 z późniejszymi zmianami)…

Rozwój geocachingu jako sposób na poszerzenie oferty turystyki aktywnej w regionie
·

Rozwój geocachingu jako sposób na poszerzenie oferty turystyki aktywnej w regionie

aktualizacja: 2014-04-05 Wyniki są już opublikowane. Udało się 🙂 Urząd Marszałkowski udzielił nam wsparcia na realizację tego projektu. Wnioskowaliśmy o: Kwota zadania 20235,80 zł Kwota wnioskowana 12735,80 zł tj. 62,94% Wkład własny finansowy 3750 zł tj. 18,53% Wkład własny osobowy 3750 zł tj. 18,53% Otrzymaliśmy: Kwota zadania 4042,32  zł Kwota…