Rozwój turystyki aktywnej oraz promocja regionu poprzez geocaching na obszarze Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego
·

Rozwój turystyki aktywnej oraz promocja regionu poprzez geocaching na obszarze Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego

W dniu 2014-04-22 Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA złożyło wniosek w ramach VI naboru wniosków o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2007-13 działanie 4.1.”Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1 lit. a-d Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. (Dz.U. Nr 177, poz.1371 z późniejszymi zmianami)…

Rozwój geocachingu jako sposób na poszerzenie oferty turystyki aktywnej w regionie
·

Rozwój geocachingu jako sposób na poszerzenie oferty turystyki aktywnej w regionie

aktualizacja: 2014-04-05 Wyniki są już opublikowane. Udało się 🙂 Urząd Marszałkowski udzielił nam wsparcia na realizację tego projektu. Wnioskowaliśmy o: Kwota zadania 20235,80 zł Kwota wnioskowana 12735,80 zł tj. 62,94% Wkład własny finansowy 3750 zł tj. 18,53% Wkład własny osobowy 3750 zł tj. 18,53% Otrzymaliśmy: Kwota zadania 4042,32  zł Kwota…