LGR Pojezierze Suwalsko Mazurskie

W dniu 2014-04-22 Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA złożyło wniosek w ramach VI naboru wniosków o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2007-13 działanie 4.1.”Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1 lit. a-d Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. (Dz.U. Nr 177, poz.1371 z późniejszymi zmianami) na realizację zadań objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

Nasz projekt „Rozwój turystyki aktywnej oraz promocja regionu poprzez geocaching na obszarze Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego” został zarejestrowany pod numerem LGR/VI/2014/21. Prace nad projektem były gorączkowe do ostatniej chwili, teraz pozostało nam tylko czekać na wyniki.

Sympatyków naszego Stowarzyszenia prosimy o trzymanie kciuków 🙂

lgr-pojezierze