Rozwój turystyki aktywnej oraz promocja regionu poprzez geocaching na obszarze Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego
·

Rozwój turystyki aktywnej oraz promocja regionu poprzez geocaching na obszarze Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego

W dniu 2014-04-22 Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA złożyło wniosek w ramach VI naboru wniosków o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2007-13 działanie 4.1.”Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1 lit. a-d Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. (Dz.U. Nr 177, poz.1371 z późniejszymi zmianami)…