Kostroma napis

Kolejny krok do jawności i przejrzystości naszych działań.

Nasz przedstawiciel uczestniczył w kursie zorganizowanym przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu.

Nie wszystkie stowarzyszenia muszą mieć wprowadzoną taką regulację prawną, my poddaliśmy się temu obowiązkowi dobrowolnie, teraz tylko czeka nas wprowadzenie kilku dodatkowych dokumentów i działamy 🙂