Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach
·

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA uczestniczy w projekcie „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach” projekt nr. WND-POKL.07.02.02-20-070/12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Lider projektu: Agencja Rozwoju Regionalnego w Suwałkach ARES  Partnerzy projektu: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach Stowarzyszenie Euroregion Niemen www.owes.suwalki.pl