Nieobecni radni
· · · · ·

Nieobecni radni

Czy radni uciekają z sesji ? Czy podpisują listy obecności, tylko po to żeby wziąć dietę ? Analizując protokoły z sesji, okazało się że mamy problem z wprowadzeniem danych z głosowań, gdyż nie zgadza się ilość oddanych głosów w stosunku do ilości radnych którzy podpisali listę obecności (na podstawie listy obecności, wypłacana jest dieta dla radnego). Według protokołu jest więcej radnych niż…