Cały czas doprowadzamy Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych do użytku.

Nadal osuszamy pomieszczenia po zalaniach i mamy nadzieję, że niedługo będą mogły się tam zacząć pracę remontowe.W powrocie do stanu poprzedniego pomaga nam Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach wsparcia udzielonego z Programu Wsparcia Organizacji Obywatelskich w latach 2018 – 2030.

Wszystkie organizacje które potrzebują wsparcia doradczego prosimy o zgłoszenia mailowe biuro@cwop.suwalki.eu lub telefonicznie 87 730 55 27. Nasi doradcy pozostają do Państwa dyspozycji.