Stowarzyszenie KOSTROMA otrzymało dotację w ramach 1 naboru wniosków w Programie „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022 – 2025.

Dotacja w wysokości 189 700 zł na projekt „Rozwój Kostromy wraz z rozbudową informacji turystycznej „. Umowa numer 78/DES/KPO/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 

Projekt ma na celu działania inwestycyjne mające na celu budowanie potencjału przedsiębiorstwa społecznego do realizacji deinstytucjonalizowanych usług społecznych.