W ramach zbiórki baterii i elektro śmieci udało się tym razem odzyskać z rynku 1140 kg niebezpiecznych baterii i elektro złomu.

30 kg – kod odpadu 16 02 16 (Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15)

870 kg – kod odpadu 20 01 36 (Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35)

120 kg – kod odpadu 20 01 35 (Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpiecznie składniki)

120 kg – kod odpadu 20 01 34 (baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33)

 

Przypominamy, iż pojemniki na zużyte baterie można zaleźć w:

  • Klubie Seniora Centrum
  • Centrum Trójki
  • Urzędzie Miasta Suwałki ul. Mickiewicza oraz ul. Noniewicza
  • Suwalskim Ośrodku Kultury
  • Punkcie napraw telefonów komórkowych ul. Noniewicza 91
  • Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi