Logo Festiwalu Źródliska

Co:        Międzynarodowy Festiwal Ludowych Zespołów Tanecznych – Źródliska 2014

Gdzie:   Dowspuda pałac Paca / Suwałki Park 3go Maja

Kiedy:   Data wydarzenia 07.08.2014 – 09.08.2014 , Termin pracy 06.08.2014 – 09.08.2014

Zakres zadań wolontariuszy:

  • Pomoc w przygotowaniu terenu;
  • rozwieszenie tabliczek informacyjnych;
  • kierowanie uczestników na teren imprezy;
  • pilnowanie porządku na terenie imprezy;
  • udzielanie informacji i pomocy zarówno ekipie technicznej, zespołom jak i uczestnikom, o ile nie koliduje to z regulaminem imprezy, ogólno przyjętymi zasadami etycznymi, czy przepisami prawnymi;
  • informowanie służb ochrony i/lub organizatora o zagrożeniach bezpieczeństwa/ wypadkach oraz jeżeli nie stanowi to bezpośredniego bądź pośredniego zagrożenia dla wolontariusza pomoc w ich niwelowaniu;
  • pomoc w transporcie i rozstawieniu stołów, krzeseł, namiotów, wyposażenia garderób itp. na terenie imprezy;
  • informowanie koordynatora wolontariatu bądź danego punktu o ewentualnych niedociągnięciach, uchybieniach, czy brakach;
  • pomoc w dostarczeniu i rozstawieniu/ zawieszeniu banerów reklamowych;
  • wydawanie identyfikatorów, oraz zestawów osobom upoważnionym do ich odbioru;

 

Więcej o wydarzeniu:

zrodliska_2006_logo_ziel2