Nasze działania ekologiczne zostały rozszerzone o teren Gminy Gołdap.

Od kilku dni, zużyte baterie i drobny elektrozłom można zostawiać w specjalnym pojemniku w Gołdapi. Pojemnik ustawiony jest Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi prowadzonym przez Fundację Rozwoju Regionu Gołdap.

Zapraszamy na Plac Zwycięstwa 19 w Gołdapi.