Prowadzona przez nas akcja odzysku baterii i elektro złomu, tak aby trafiał on do profesjonalnych firm recyklingowych ma już dwa lata. Dlatego też robimy małe podsumowanie. Udało nam się zebrać w tym czasie 347 kg baterii oraz 2191 kg elektro złomu. 

Partnerami naszej akcji są między innymi: Urząd Miasta w SuwałkachSuwalski Ośrodek KulturyFundacja Rozwoju Regionu Gołdap. Dodatkowo specjalne pojemniki do zbiórki znajdziecie w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Centrum Trójki”, Klubie Seniora Centrum, Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach, Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi.

 

Zapraszamy do współpracy firmy które chcą postępować bardziej proekologicznie. Do każdego chętnego punktu wstawiamy nieduży pojemnik który jest przez nas wymieniany jak tylko się zapełni.