Baner WatchDog Polska

Czy sądzicie że wszyscy powinni mieć dostęp do stron urzędowych i robionych za pieniądze publiczne ? My myślimy że tak, że nie można dzielić użytkowników internetu na lepszych i gorszych.

W związku z powyższym wystąpiliśmy w sprawie obrony prawa dostępności do stron urzędowych dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie dokumenty związane z korespondencją z Urzędem Miasta w Suwałkach będziemy publikować na naszej stronie. Mamy nadzieję, że nasze starania nie pójdą na marne i UM Suwałki zajmie się tymi sprawami.


W dniu 2014-04-08 złożyliśmy do Pana Czesława Renkiewicza Prezydenta Miasta Suwałki wniosek o poprawę dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych.

Wniosek

                Na podstawie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego składamy wniosek dotyczący wprowadzenie dostępności stron Urzędu Miasta Suwałki oraz jednostek mu podległych dla osób niepełnosprawnych.

                Na chwilę obecną strony zarządzane przez Urząd Miasta w Suwałkach w niewielkim stopniu spełniają Krajowe Ramy Interoperacyjności w zakresie dostępu do nich osób niepełnosprawnych. Dostępność taką można zapewnić poprzez możliwość regulacji wielkości czcionki, wersję kontrastową strony, prawidłową budową struktury strony umożliwiającą obsługę strony przez programy np. do przekształcania tekstu na mowę.

                Zastrzeżenia budzą między innymi strony Urzędu Miasta w Suwałkach:

  1. www.bip.um.suwalki.pl – brak jest wersji kontrastowej, powiększania tekstu, załączniki publikowane są w formie pdf bez opcji OCR co uniemożliwia dostęp do treści publikowanych dla osób korzystających z czytników tekstu.
  2. www.odpady.suwalki.eu – brak jest wersji kontrastowej, powiększania tekstu itp.
  3. www.gis.um.suwalki.pl:90/wps/app/menupage.jsp – strona zupełnie niedostępna dla osób niepełnosprawnych
  4. www.um.suwalki.pl/tel – brak wersji kontrastowej, powiększania tekstu itp.

Wiele zastrzeżeń jest również do stron instytucji podległych dla Urzędu Miasta w Suwałkach między innymi www.osir.suwalki.pl , www.soksuwalki.eu , www.iw.suwalki.pl , www.mkrpa.suwalki.pl , www.centrum3.suwalki.pl.

                Wnosimy o dostosowanie stron Urzędu Miasta oraz jednostek mu podległych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zgodnie z Krajowymi Ramami Interoperacyjności.

                Zmiana taka spowoduje dostępność wszystkich stron publicznych w Suwałkach dla osób niedowidzących oraz słabo widzących a także poprawę wizerunku Urzędu i jednostek mu podległych jako organów publicznych dostępnych i otwartych na osoby o specjalnych potrzebach.