Zdjęcia z akcji sprzątania cmentarzy. Fot. Joanna Żurkowska

Nasza akcja społeczna „Wiosenne sprzątanie kompleksu cmentarzy siedmiu wyzwań w Suwałkach” cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem.

Niestety ilość śmieci które tam znaleźliśmy przerosła nasze oczekiwania. Przecież pamięć o zmarłych świadczy o żywych. To co znajdowaliśmy na terenie cmentarzy przyprawiało o ból głowy, butelki, puszki, fotele samochodowe i wiele innych przedmiotów które na pewno nie powinny tam się znaleźć.

 

Podziękowania dla:

Wszystkich którzy włączyli się do naszej akcji sprzątania, oraz tym którzy nas wsparli. Szczególne imienne podziękowania dla:

ks. Dawida Banacha

ks. Łukasza Ławreszuka

Pani Weronikce Pogorzelskiej

Marcinowi Tylendzie z portalu Niebywałe Suwałki

firmie Sarantis Polska właścicielowi marki Jan Niezbędny – za przekazanie worków na śmieci oraz rękawic roboczych

przedsiębiorstwu Zakład Dróg i Zieleni z Suwałk za wywiezienie zebranych śmieci

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach – za pomoc organizacyjną

Suwalskiemu Biuru Wolontariatu – za pomoc organizacyjną

 

Zdjęcia w powyższym tekście wyłączone są z licencji CC. Prawa autorskie do zdjęć zastrzeżone dla ich autorów.