Ponad 80 organizacji pozarządowych w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich
· · · · ·

Ponad 80 organizacji pozarządowych w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich

21 września 2016 roku Reprezentujemy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, media lokalne i ruchy społeczne działające w całej Polsce na rzecz realizacji zasad demokracji, ochrony praw człowieka oraz tworzenia godnych warunków egzystencji dla ludzi i otaczającego ich świata. Pochodzimy z różnych środowisk: osób mieszkających na wsi i w miastach, wyznających różne religie i niewierzących, zdrowych,…