Więcej o: Mam Prawo Wiedzieć

Mam Prawo Wiedzieć

Lokalne MamPrawoWiedzieć zawitało w nasze strony. W Suwałkach partnerem akcji zostało Stowarzyszenie KOSTROMA.

Pierwszy portal lokalny w ramach MamPrawoWiedzieć powstał w Koninie i od kilku lat monitoruje prace tamtejszej Rady Miasta. Niedługo ruszą strony Suwalki.MamPrawoWiedziec.pl oraz Elk.MamPrawoWiedziec.pl w ich prowadzenie zaangażowały się lokalne organizacje, które chcą aby praca Rad Miasta była w pełni jawna.

Wszystkie lokalne serwisy opierają się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta, zarówno tych znajdujących się w Biuletynie Informacji Publicznej jak i tych w Biuletynie niezamieszczanych, a także na informacjach uzyskanych od samych radnych. Na portalu będzie można znaleźć informacje o uchwałach, wystąpieniach i głosowaniach Suwalskich radnych.

Pomysł narodził się w Koninie gdzie  Stowarzyszenie Akcja Konin i Stowarzyszenie 61 stworzyły po wyborach samorządowych w 2010 roku pierwszy taki portal. Po wyborach w 2014 roku zostało do tego projektu zaproszonych więcej organizacji i na dzień dzisiejszy powstaje prawie 20 lokalnych stron, monitorujących prace Rad Miejskich. Głównym celem projektu jest stworzenie wygodnego narzędzia do obserwowania pomysłów i postępów prac samorządowców, gdyż często urzędowe BIPy są narzędziami niedoskonałymi.

Kontakt z koordynatorem strony www.Suwalki.MamPrawoWiedziec.pl możliwy jest pod adresem maszglos[at]pogodnesuwalki.pl

Więcej o: Debata kandydatów na Prezydenta w obiektywie Adama Bolewskiego

Debata kandydatów na Prezydenta w obiektywie Adama Bolewskiego

 

fot. Adam Bolewski agencja Itartas – wszelkie prawa zastrzeżone

Więcej o: Debata z kandydatami na Prezydenta Suwałk

Debata z kandydatami na Prezydenta Suwałk

12 listopada 2014 roku odbyło się spotkanie ze wszystkimi kandydatami na Prezydenta Suwałk. Organizatorami spotkania byli: Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA wraz z Samorządem Studenckim Państwowej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Zaczęło się niewinnie od małego quizu ze znajomości Suwałk, niestety okazało się że pytania te sprawiały dla niektórych kandydatów sporo trudności. Kandydaci losowali pytania, każdy z nich odpowiadał na inne pytanie

.

Następnie padły pytania nadesłane na specjalnie uruchomioną skrzynkę mailową. Każdy z kandydatów musiał odpowiedzieć na te same pytania.

Później przyszedł czas na pytania z sali.

Na zakończenie spotkania zadaliśmy podchwytliwe pytanie, jak kandydaci wyobrażają sobie nasze miasto za 4 lata:

Więcej o: Dostępni radni kończącej się kadencji. Badanie czerwiec 2014.

Dostępni radni kończącej się kadencji. Badanie czerwiec 2014.

Postanowiliśmy sprawdzić czy radni wybrani przez mieszkańców Suwałk są dla nich dostępni. Według informacji na stronie internetowej UM Suwałki http://um.suwalki.pl/samorzad/rada-miejska-w-suwalkach/ Radni przyjmują mieszkańców 3-4 razy w roku na swoich dyżurach. W związku z powyższym skorzystaliśmy z listy z adresami mailowymi zamieszczonej na stron ie internetowej:

Radni Rady Miejskiej w Suwałkach

Do wszystkich radnych oprócz Pana Tadeusza Zamaro (który nie posiada adresu poczty elektronicznej), wysłaliśmy maile z zapytaniem (oczywiście zachowując odpowiednią formę osobową 🙂 ) Maile zostały wysłane w dniu 2014-06-08 pomiędzy godziną 19 a 20.

Szanowna Pani

Jako mieszkaniec Suwałk, pragnąłbym się dowiedzieć czy interesowała się Pani jako radna dostępnością do informacji publicznej mieszkańców naszego miasta. Większość informacji wymaganych przez prawo jest niedostępna w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Suwałki dostępnym pod adresem www.bip.um.suwalki.pl. Dodatkowo większość jednostek podległych dla Urzędu Miasta Suwałki nie prowadzi BIPów, mimo że są do tego zobligowane prawnie.
Chciałby dowiedzieć się czy zostały przez Panią poczynione jakieś kroki aby poprawić ten stan rzeczy.
Prosiłbym o odpowiedź mailową na powyższe pytania.

Z poważaniem

Czekamy więc na odpowiedzi radnych.

Wszystkie odpowiedzi zostaną opublikowane na naszej stronie www. Ocenę dostępności radnych wykonamy po tygodniu czasu od rozesłania zapytania.


Najszybsza odpowiedź napłynęła do nas w dniu 2014-06-09 o godzinie 11:00, nadawcą jej był Pan Zbigniew De-Mezer. Odpowiedź dość szeroka i odpowiadająca na wszystkie zagadnienia postawione w naszym mailu.

Oczywiście, że interesowałem się i tym tematem. W szczególności zwracałem uwagę na prowadzenie zakładki „Zarządzenia Prezydenta” w bardziej przejrzystej i poprawnej formie. Również w momencie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu monitorowałem o zachowanie spójności zmian ze stanem faktycznym na BIP -ie. Zwracałem też uwagę na drobne błędy – literówki, pominięcia, barki… Osobą odpowiedzialną za ten zakres jest Pan Adam Karczewski – sekretarz Miasta. Proszę o kontakt z Nim – adres ma Pan na stronie internetowej Urzędu. Na pewno zwróci uwagę na niedociągnięcia i ewentualne braki na które Pan wskazuje.
Pozdrawiam
Zbigniew De-Mezer
PS
Proszę o informację – jak udało się Panu pomóc w tym zakresie.


Kolejny mail nas zaskoczył, na zapytanie wysłane do Radnego Marczewskiego odpowiedział nam Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego w Suwałkach Pan Radosław Jabłoński

Szanowny Panie

Dziękujemy za uwagi na temat funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej.

Miasto Suwałki w partnerstwie z Województwem Podlaskim realizuje projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II – administracja samorządowa”. Jednym z zadań projektu jest udostępnienie platformy na której wszystkie jednostki podległe miastu będą mogły prowadzić własny BIP.

Projekt ten jest już w zaawansowanej fazie, według harmonogramu pilotażowy BIP powstanie na początku lipca 2014r., migracja danych do BIP planowana jest na początek października 2014 r. Projekt dofinansowany jest w 85 % przez Unię Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

W wyniku złożonego wniosku z dnia 2014-04-08, wszyscy kierownicy urzędu otrzymali polecenie uzupełnienia danych publikowanych w BIP.

Dane są już uzupełniane.

Pozdrawiam

Radosław Jabłoński
Naczelnik Wydziału Informatyki
Urząd Miejski w Suwałkach
ul. Mickiewicza 1, p. 153A,
16-400, Suwałki
tel. (0 87) 562 81 54
http://www.um.suwalki.pl
in@um.suwalki.pl

 

Wniosek o którym pisze Pan Naczelnik składaliśmy w ramach naszej akcji. O wniosku można przeczytać na naszych stronach …


W dniu 2014-06-10 o godzinie 15:11 otrzymaliśmy kolejnego maila, tym razem od Pani Anny Ruszewskiej:

Witam Pana,

W odpowiedzi na pana zapytanie, uprzejmie informuję, iż w trakcie wypełniania swego mandatu radnej, podejmowałam działania zmierzające do zwiększenia jawności życia publicznego. Wśród uprawnień kształtujących prawo dostępu do informacji publicznej Konstytucja w art. 61 ust. 2 wymienia wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Wśród mych działań zmierzających do ww. mogę wymienić:

– Sesje online Rady Miejskiej. To na skutek złożonej przeze mnie interpelacji, sesje Rady Miejskiej a także niektóre inne wydarzenia ważne dla społeczności lokalnej, transmitowane są online a wszyscy zainteresowani mogą bez konieczności wychodzenia z domu czy pracy, oglądać te wydarzenia.

– BIP. Interpelowałam o uaktualnienie ważnych dokumentów zamieszczonych na BIP Urzędu, m.in. Statutu Miasta, do czego sekretarza Miasta zobowiązał Prezydent.

– Uczestnictwo mieszkańców w sesjach i komisjach Rady Miejskiej. Osoby zainteresowane, studenci oraz uczniowie kontaktowali się ze mną w sprawie uczestnictwa w posiedzeniach Rady i komisji, gdzie przedstawiali swoje sprawy będące przedmiotem zainteresowania Komisji.

– Watch dogs. Poza pracą społeczną w Radzie Miejskiej jestem także zaangażowana w działalność III sektora. M.in. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, którego jestem wiceprezesem od wielu lat prowadzi działania w obszarze wzmacniania dostępu do informacji publicznej (szkolenia, publikacje, badania monitoringowe, doradztwo) oraz prowadzi projekty w obszarze społecznej kontroli (www.jawnosc.pl).

– Organizuję dyżury jako radna, w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, gdzie każdy zainteresowany może przedstawić mi swoją sprawę. Kontakty z mieszkańcami, utrzymuję także za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdzie na stronie Urzędu Miejskiego zamieszczone są publicznie adresy kontaktowe do radnych. Poczta do radnych w takim zakresie została w Suwałkach utworzona na skutek wniosku złożonego przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT.

Jednocześnie, pragnę wskazać, iż każdy mieszkaniec oraz organizacja czy instytucja może zwrócić się z problemami do radnych, tak by spróbować poprawić lub zmienić określone kwestie. Do czego zachęcam.

Z poważaniem,

Anna Ruszewska


Odpowiedź od Pana Adama Ołowniuka dotarła do nas w dniu 2014-06-11 o godzinie 13:56

Witam Panie Karolu,

dziękuję za zainteresowanie problemem, osobiście nie czyniłem żadnych kroków związanych z tą sprawą, ale przy najbliższej okazji – spotkaniu Klubowym dopytam o szczegóły i postaram się w miarę szybko odpowiedzieć na nurtujące Pana pytanie.

Z poważaniem
Adam Ołowniuk


Odpowiedź od Pana Zdzisława Przełomca przyszła do nas w dniu 13 czerwca o godzinie 10:24

Szanowny Panie Karolu
Uprzejmie dziękuję za zgłoszenie problemu. Zadbam o wyjaśnienie sprawy i niezbędne usprawnienie, o czym Pana poinformuję.

Pozostaję z wyrazami szacunku - Zdzisław Przełomiec