Logo Pogodne Suwałki - Miś Uśmich

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne zainteresowane zaprezentowaniem swojego dorobku podczas Suwalskiej Majówki Miejskiej (SMS) do wypełnienia poniższej ankiety. 

Zgłoszenia następują tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie ankiety internetowej.