logo mam prawo wiedziec

Złożyliśmy wniosek zgodnie z KPA, o to, aby sesje Rady Miasta były nagrywane i udostępniane w internecie. Dziś jest tylko transmisja online.

Pisma takie otrzymali Prezydenta Miasta oraz Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego składamy wniosek dotyczący wprowadzenie poprawy dostępności do sesji Rady Miasta w Suwałkach.

Na chwilę obecną sesje Rady Miasta są transmitowane on line w Internecie bezpośrednio podczas trwania sesji. Działania takie sprzyjają jawności, lecz ze względu na godziny transmisji, uniemożliwiają skorzystanie z tego narzędzia dla większości obywateli.

Wprowadzenie udogodnienia w postaci publikacji nagrań z sesji w Internecie np. w ogólnie dostępnym i bezpłatnym portalu YouTube pozwoli obywatelom na zapoznanie się z przebiegiem sesji w czasie który będzie im odpowiadał. Pozwoli również na podniesienie wiarygodności działań Rady Miasta w Suwałkach oraz samego Urzędu Miejskiego poprzez zwiększenie jawności działalności oraz możliwość sprawowania kontroli obywatelskiej.

Publikacja takich nagrań nie wygeneruje dodatkowych kosztów dla Urzędu, gdyż w chwili obecnej Urząd posiada sprzęt niezbędny do nagrań, a korzystanie z w/w serwisu jest bezpłatne.

Chciałbym nadmienić iż Urząd Miasta w Suwałkach na dzień dzisiejszy korzysta już z kanału w serwisie YouTube na którym prezentuje materiały z pracy Urzędu. Kanał ten dostępny jest pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCPgy0iULlef6V1DjUfple_Q

Składając niniejszy wniosek mamy nadzieję na pozytywne ustosunkowanie się władz miasta do tego rozwiązania które przyniesie wymierne korzyści dla obywateli naszego miasta.

 

Odpowiedzi jak zwykle upublicznimy. Mamy nadzieję że radni nie boją się jawności swojego postępowania.