Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA

Jako grupa nieformalna działaliśmy przez kilka lat, cały czas rozmyślając o zinstytucjonalizowaniu naszych działań. Od stycznia 2014 roku działamy już oficjalnie jako Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA.

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes – Grzegorz Świerzbin
Wice Prezes – Karol Świerzbin
Skarbnik – Olga Wielogórska