Otwarte organizacje

W dniu 2014-04-08 zostaliśmy przyjęci do grona „Otwartych Organizacji”. Przyznana została nam też „Rakieta Otwartości”, co oznacza że wszystko co robimy jest otwarte!. Więcej o naszym wstąpieniu do Otwartych Organizacji i wyjaśnienie co oznaczają poszczególne symbole poniżej można przeczytać na tej stronie https://kostroma.pl/otwarte-organizacje/

Od dnia 2014-03-25 stosujemy zasady Wolnej Kultury, czyli wszystko co robimy udostępniamy na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe, o ile nie stwierdzono inaczej.

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia Kulturalnego KOSTROMA.