Wolontariusze naszego stowarzyszenia prowadzą serie zajęć w szkołach poświęconą tematyce mózgu ludzkiego oraz uzależnień i podatności mózgu na oszustwa.

Podczas zajęć poruszone są między innymi następujące zagadnienia:

1/ Anatomia topograficzna i czynnościowa układu nerwowego człowieka w ujęciu makroskopowym i mikroskopowym

2/ Konfrontacja faktów i mitów zakorzenionych w społeczeństwie dotyczących funkcjonowania

mózgu

3/ Destrukcyjne skutki działania narkotyków i mechanizm powstawania tzw. „głodu narkotykowego”

4/ Klasyfikacja zaburzeń spostrzegania pochodzenia nerwowego

5/ Wybrane choroby układu nerwowego o specyficznych objawach

6/ Podatność mózgu na oszustwa

Zajęcia organizowane są w szkołach gimnazjalnych i średnich Suwałkach i Białymstoku.

Wszystkich chętnych do zaproszenia naszych wolontariuszy do siebie zapraszamy do kontaktu z koordynatorem akcji dominik[at]kostroma.pl