Ogłaszamy konkursy na zakupy wyposażenia w ramach finansowania w programie „Odporność oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025 w związku z realizacją przez Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA projektu „Rozwój Kostromy wraz z rozbudową informacji turystycznej”

  1. Dostawa agregatu prądotwórczego wraz z wyposażeniem http://bip.kostroma.pl/index.php?id=104&p=78 
  2. Dostawa sprzętu komputerowego http://bip.kostroma.pl/index.php?id=104&p=81
  3. Dostawa stoiska wystawienniczego wraz z wyposażeniem http://bip.kostroma.pl/index.php?id=104&p=82