TechKlub Suwałki

TechKluby startują po wakacjach.

W Suwałkach zaczniemy od prawdziwej gratki, zorganizowaliśmy warsztaty z grywalizacji które poprowadzi Jacek Siadkowski. Spotykamy się 07.10.2015 r., godzina: 12:00 w Centrum Trójki.

 

GRYWALIZACJA

Podczas warsztatów:
– mapujemy problemy społeczne wynikające z niskiej motywacji – słuchamy uczestników i opieramy się na ich doświadczeniach i zainteresowaniach
– wybieramy najciekawsze 3-4 problemy i pracujemy nad nimi do końca warsztatu,
– analizujemy przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne problemów, wskazujemy które bariery motywacyjne najłatwiej przezwyciężyć,
– budujemy strategię rozwiązania tych problemów przy wykorzystaniu grywalizacji,
– poznajemy podstawową wiedzę na temat grywalizacji – czym jest, kiedy jest skuteczna, co warunkuje sukces wdrożenia,
– przechodzimy wspólnie, pracując na wybranych projektach, przez cały proces tworzenia grywalizacji – budowanie strategii rozwiązania problemów, określanie celów i pożądanych zachowań, analizę grupy docelowej (uczymy się wykorzystania narzędzia Persony), projektujemy Fun,
– proces projektowy kończy się stworzeniem prototypów grywalizacji rozwiązujących wybrane problemy,
– analizujemy ryzyka związane z realizacją tych projektów i budujemy logistyczne założenia wdrożeń,
– pokazujemy kilkanaście przykładów różnych grywalizacji, w tym część (powiązanych branżowo) omawiamy szczegółowo.

Czyli:
– poznajemy podstawy grywalizacji – w teorii, ale przede wszystkim w praktyce,
– zastanawiamy się i pracujemy na realnych problemach organizacji – nie teoretycznie,
– rozwiązujemy przy okazji i analizujemy strategie radzenia sobie z różnymi problemami motywacyjnymi,
– uczymy się kompetencji kreatywnych i analitycznych zaczerpniętych z metodyk Design Thinking i Service Design,
– uczymy się jak skutecznie motywować ludzi – niezależnie od środowiska,
– tworzymy prototypy projektów, które później można rozwijać – polecamy przeprowadzenie testów i przymierzenie się do wdrożenia (ocena wartości rynkowej aplikacji, wycena kosztów wdrożenia, rozglądanie się za inwestorem społecznym)

Szczegóły i rejestracja na stronie http://www.technologielokalnie.pl/techklub/suwalki/