Więcej o: 8 TechKlub za nami

8 TechKlub za nami

Na 8 TechKlubie Suwałki poruszaliśmy tematy:

Prezentacja narzędzia Prove it pl – planowanie finansowe i szacowanie efektów społecznych działań. Beata Juraszek-Kopacz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

BIP korzystanie z narzędzi – z jakich narzędzi możemy skorzystać, ile to kosztuje, dlaczego trzeba, a dlaczego warto. – Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA

Smod jako platforma techniczna – bezpłatne oprogramowanie do prowadzenia Biuletynów Informacji Publicznej – Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA

www.BIP.gov.pl – co nam daje ta strona – Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA

 

Więcej o: Przygotowania do projektu MamPrawoWiedziec

Przygotowania do projektu MamPrawoWiedziec

W związku z przygotowaniami do startu strony Suwalki.MamPrawoWiedziec.pl wysłaliśmy zapytanie do Pani Jadwigi Szczypiń – Przewodniczącej Rady Miejskiej w Suwałkach. Szkoda że większości tych materiałów nie można znaleźć w BIPie.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Wnioskuję o udostępnienie następujących informacji publicznych:

– kontakty mailowe do Radnych Rady Miejskiej w Suwałkach VII kadencji jeżeli posiadają takowe w domenie administrowanej przez Urząd Miejski w Suwałkach

– protokoły z posiedzeń wszystkich komisji kadencji 2014-1018 wraz z załącznikami

– protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 wraz załącznikami

– Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2014-2018

– listy obecności Radnych na sesjach Rady Miejskiej oraz komisjach

– protokoły imienne tj. z wyszczególnieniem który radny jak głosował, ze wszystkich głosowań VII kadencji Rady

Proszę o udostępnienie wszystkich powyższych materiałów w formie elektronicznej na adres

Wszelkie materiały powinny być dostępne w formatach otwartych, umożliwiających odczytanie ich przez oprogramowanie wspomagające osoby z niepełnosprawnością.

 

Więcej o: BIP UM Suwałki – ciąg dalszy

BIP UM Suwałki – ciąg dalszy

Pamiętacie jak w kwietniu 2014 zaczęliśmy korespondencję z UM Suwałki odnośnie BIPu ??

 

Urzędnicy wtedy zobowiązali się do poprawy tego stanu rzeczy. Niestety do dnia dzisiejszego nic się nie zmieniło, no prawie nic, gdyż Suwalski Ośrodek Kultury ma działający i poprawny BIP. W związku z brakiem poprawy sytuacji, ponowiliśmy nasz wniosek i czekamy na odpowiedź.

 

 

Wniosek

Na podstawie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego składamy wniosek dotyczący wprowadzenie poprawy działania Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Suwałki i jednostek mu podległych.

Na chwilę obecną Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Suwałki zawiera też fragmenty Biuletynów Informacji Publicznej jednostek podległych Urzędowi Miasta, między innymi: Biblioteki Publicznej i Muzeum Okręgowego.

Wnosimy o zmianę tej formy publikacji informacji publicznej przy pomocy Biuletynu Informacji Publicznej na właściwą i przejrzystą tj. założenie dla wszystkich podległych dla Urzędu Miasta jednostek organizacyjnych oddzielnych Biuletynów Informacji Publicznej wraz z publikacją tam wszelkich informacji wymaganych przez prawo.

Biuletyn Informacji Publicznej z założenia ma być pomocą dla obywateli w zakresie dostępu do informacji publicznej wytwarzanej przez dany podmiot, w przypadku Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Suwałkach niestety tak nie jest gdyż nie działa wyszukiwarka informacji w w/w BIPie, wnosimy więc o naprawę tego błędu tak aby ułatwić dostęp do informacji zawartych w BIPie UM Suwałki.

Biuletyn Informacji Publicznej jest bardzo przydatny dla obywateli w zakresie informacji o stanie podmiotu którego dotyczy oraz realizowanych przez niego zadań. BIP UM Suwałki niestety posiada dużo informacji nieaktualnych.

W korespondencji z 8 kwietnia 2014 roku zwracaliśmy uwagę na te same kwestie, niestety mimo upływu tak długiego czasu, nie zostało to poprawione.

Według odpowiedzi Pana  Radosława Jabłońskiego z dnia 11 kwietnia 2014 roku (numer KSP.033.63.2014) w sprawie spełniania przez BIP UM Suwałki wymogów prawnych, wszelkie błędy miały być naprawione do końca roku 2014. Niestety stan sprawy na dzień dzisiejszy nie uległ poprawie, nie licząc stron podmiotowych Suwalskiego Ośrodka Kultury.

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o zobowiązanie naczelników poszczególnych wydziałów i komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta w Suwałkach o pilną aktualizację informacji publikowanych w BIP UM Suwałki, tak aby stan informacji odzwierciedlał nie tylko historię działalności Urzędu Miasta lecz również stan aktualny, a dostęp do informacji był zgodny z wytycznymi prawnymi.

Składając niniejszy wniosek mamy nadzieję że bezczynność organu w zakresie niniejszego pisma jest tylko przeoczeniem, a nie działaniem celowym.

Więcej o: BIPy w pracy NGO

BIPy w pracy NGO

W Suwałkach już kilka organizacji posiada swoje Biuletyny Informacji Publicznej, kilka jest w trakcie tworzenia, lecz najbardziej zaskakującym działaniem było pismo z Urzędu Miasta skierowane do organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne (w załączeniu). Krótkie, zdawkowe, przypominające, że wszystkie organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne dofinansowane lub finansowane ze środków publicznych mają obowiązek posiadania BIPów.

W związku z tym rozdzwoniły się telefony, jak? gdzie? po co? kto to wymyślił? i tak dalej. Kilka organizacji wiedziało kto walczy o te „nieszczęsne” Biuletyny, zwrócili się o pomoc i już w najbliższą środę (4 lutego) na kolejnym TechKlubie Suwałki – projekcie prowadzonym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, której lokalnym partnerem jest Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA, ponownie będą omawiane narzędzia do tworzenia Biuletynów. Nie zabraknie Smooda, SSDIPa i kilku komercyjnych rozwiązań.

Zapraszamy do Centrum Trójki gdzie doradcy chętnie pomogą skorzystać z różnych rozwiązań ułatwiających pracę z informacją publiczną.

 

Więcej o: Mam Prawo Wiedzieć

Mam Prawo Wiedzieć

Lokalne MamPrawoWiedzieć zawitało w nasze strony. W Suwałkach partnerem akcji zostało Stowarzyszenie KOSTROMA.

Pierwszy portal lokalny w ramach MamPrawoWiedzieć powstał w Koninie i od kilku lat monitoruje prace tamtejszej Rady Miasta. Niedługo ruszą strony Suwalki.MamPrawoWiedziec.pl oraz Elk.MamPrawoWiedziec.pl w ich prowadzenie zaangażowały się lokalne organizacje, które chcą aby praca Rad Miasta była w pełni jawna.

Wszystkie lokalne serwisy opierają się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta, zarówno tych znajdujących się w Biuletynie Informacji Publicznej jak i tych w Biuletynie niezamieszczanych, a także na informacjach uzyskanych od samych radnych. Na portalu będzie można znaleźć informacje o uchwałach, wystąpieniach i głosowaniach Suwalskich radnych.

Pomysł narodził się w Koninie gdzie  Stowarzyszenie Akcja Konin i Stowarzyszenie 61 stworzyły po wyborach samorządowych w 2010 roku pierwszy taki portal. Po wyborach w 2014 roku zostało do tego projektu zaproszonych więcej organizacji i na dzień dzisiejszy powstaje prawie 20 lokalnych stron, monitorujących prace Rad Miejskich. Głównym celem projektu jest stworzenie wygodnego narzędzia do obserwowania pomysłów i postępów prac samorządowców, gdyż często urzędowe BIPy są narzędziami niedoskonałymi.

Kontakt z koordynatorem strony www.Suwalki.MamPrawoWiedziec.pl możliwy jest pod adresem maszglos[at]pogodnesuwalki.pl

Więcej o: Dostępni radni kończącej się kadencji. Badanie czerwiec 2014.

Dostępni radni kończącej się kadencji. Badanie czerwiec 2014.

Postanowiliśmy sprawdzić czy radni wybrani przez mieszkańców Suwałk są dla nich dostępni. Według informacji na stronie internetowej UM Suwałki http://um.suwalki.pl/samorzad/rada-miejska-w-suwalkach/ Radni przyjmują mieszkańców 3-4 razy w roku na swoich dyżurach. W związku z powyższym skorzystaliśmy z listy z adresami mailowymi zamieszczonej na stron ie internetowej:

Radni Rady Miejskiej w Suwałkach

Do wszystkich radnych oprócz Pana Tadeusza Zamaro (który nie posiada adresu poczty elektronicznej), wysłaliśmy maile z zapytaniem (oczywiście zachowując odpowiednią formę osobową 🙂 ) Maile zostały wysłane w dniu 2014-06-08 pomiędzy godziną 19 a 20.

Szanowna Pani

Jako mieszkaniec Suwałk, pragnąłbym się dowiedzieć czy interesowała się Pani jako radna dostępnością do informacji publicznej mieszkańców naszego miasta. Większość informacji wymaganych przez prawo jest niedostępna w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Suwałki dostępnym pod adresem www.bip.um.suwalki.pl. Dodatkowo większość jednostek podległych dla Urzędu Miasta Suwałki nie prowadzi BIPów, mimo że są do tego zobligowane prawnie.
Chciałby dowiedzieć się czy zostały przez Panią poczynione jakieś kroki aby poprawić ten stan rzeczy.
Prosiłbym o odpowiedź mailową na powyższe pytania.

Z poważaniem

Czekamy więc na odpowiedzi radnych.

Wszystkie odpowiedzi zostaną opublikowane na naszej stronie www. Ocenę dostępności radnych wykonamy po tygodniu czasu od rozesłania zapytania.


Najszybsza odpowiedź napłynęła do nas w dniu 2014-06-09 o godzinie 11:00, nadawcą jej był Pan Zbigniew De-Mezer. Odpowiedź dość szeroka i odpowiadająca na wszystkie zagadnienia postawione w naszym mailu.

Oczywiście, że interesowałem się i tym tematem. W szczególności zwracałem uwagę na prowadzenie zakładki „Zarządzenia Prezydenta” w bardziej przejrzystej i poprawnej formie. Również w momencie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu monitorowałem o zachowanie spójności zmian ze stanem faktycznym na BIP -ie. Zwracałem też uwagę na drobne błędy – literówki, pominięcia, barki… Osobą odpowiedzialną za ten zakres jest Pan Adam Karczewski – sekretarz Miasta. Proszę o kontakt z Nim – adres ma Pan na stronie internetowej Urzędu. Na pewno zwróci uwagę na niedociągnięcia i ewentualne braki na które Pan wskazuje.
Pozdrawiam
Zbigniew De-Mezer
PS
Proszę o informację – jak udało się Panu pomóc w tym zakresie.


Kolejny mail nas zaskoczył, na zapytanie wysłane do Radnego Marczewskiego odpowiedział nam Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego w Suwałkach Pan Radosław Jabłoński

Szanowny Panie

Dziękujemy za uwagi na temat funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej.

Miasto Suwałki w partnerstwie z Województwem Podlaskim realizuje projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II – administracja samorządowa”. Jednym z zadań projektu jest udostępnienie platformy na której wszystkie jednostki podległe miastu będą mogły prowadzić własny BIP.

Projekt ten jest już w zaawansowanej fazie, według harmonogramu pilotażowy BIP powstanie na początku lipca 2014r., migracja danych do BIP planowana jest na początek października 2014 r. Projekt dofinansowany jest w 85 % przez Unię Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

W wyniku złożonego wniosku z dnia 2014-04-08, wszyscy kierownicy urzędu otrzymali polecenie uzupełnienia danych publikowanych w BIP.

Dane są już uzupełniane.

Pozdrawiam

Radosław Jabłoński
Naczelnik Wydziału Informatyki
Urząd Miejski w Suwałkach
ul. Mickiewicza 1, p. 153A,
16-400, Suwałki
tel. (0 87) 562 81 54
http://www.um.suwalki.pl
in@um.suwalki.pl

 

Wniosek o którym pisze Pan Naczelnik składaliśmy w ramach naszej akcji. O wniosku można przeczytać na naszych stronach …


W dniu 2014-06-10 o godzinie 15:11 otrzymaliśmy kolejnego maila, tym razem od Pani Anny Ruszewskiej:

Witam Pana,

W odpowiedzi na pana zapytanie, uprzejmie informuję, iż w trakcie wypełniania swego mandatu radnej, podejmowałam działania zmierzające do zwiększenia jawności życia publicznego. Wśród uprawnień kształtujących prawo dostępu do informacji publicznej Konstytucja w art. 61 ust. 2 wymienia wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Wśród mych działań zmierzających do ww. mogę wymienić:

– Sesje online Rady Miejskiej. To na skutek złożonej przeze mnie interpelacji, sesje Rady Miejskiej a także niektóre inne wydarzenia ważne dla społeczności lokalnej, transmitowane są online a wszyscy zainteresowani mogą bez konieczności wychodzenia z domu czy pracy, oglądać te wydarzenia.

– BIP. Interpelowałam o uaktualnienie ważnych dokumentów zamieszczonych na BIP Urzędu, m.in. Statutu Miasta, do czego sekretarza Miasta zobowiązał Prezydent.

– Uczestnictwo mieszkańców w sesjach i komisjach Rady Miejskiej. Osoby zainteresowane, studenci oraz uczniowie kontaktowali się ze mną w sprawie uczestnictwa w posiedzeniach Rady i komisji, gdzie przedstawiali swoje sprawy będące przedmiotem zainteresowania Komisji.

– Watch dogs. Poza pracą społeczną w Radzie Miejskiej jestem także zaangażowana w działalność III sektora. M.in. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, którego jestem wiceprezesem od wielu lat prowadzi działania w obszarze wzmacniania dostępu do informacji publicznej (szkolenia, publikacje, badania monitoringowe, doradztwo) oraz prowadzi projekty w obszarze społecznej kontroli (www.jawnosc.pl).

– Organizuję dyżury jako radna, w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, gdzie każdy zainteresowany może przedstawić mi swoją sprawę. Kontakty z mieszkańcami, utrzymuję także za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdzie na stronie Urzędu Miejskiego zamieszczone są publicznie adresy kontaktowe do radnych. Poczta do radnych w takim zakresie została w Suwałkach utworzona na skutek wniosku złożonego przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT.

Jednocześnie, pragnę wskazać, iż każdy mieszkaniec oraz organizacja czy instytucja może zwrócić się z problemami do radnych, tak by spróbować poprawić lub zmienić określone kwestie. Do czego zachęcam.

Z poważaniem,

Anna Ruszewska


Odpowiedź od Pana Adama Ołowniuka dotarła do nas w dniu 2014-06-11 o godzinie 13:56

Witam Panie Karolu,

dziękuję za zainteresowanie problemem, osobiście nie czyniłem żadnych kroków związanych z tą sprawą, ale przy najbliższej okazji – spotkaniu Klubowym dopytam o szczegóły i postaram się w miarę szybko odpowiedzieć na nurtujące Pana pytanie.

Z poważaniem
Adam Ołowniuk


Odpowiedź od Pana Zdzisława Przełomca przyszła do nas w dniu 13 czerwca o godzinie 10:24

Szanowny Panie Karolu
Uprzejmie dziękuję za zgłoszenie problemu. Zadbam o wyjaśnienie sprawy i niezbędne usprawnienie, o czym Pana poinformuję.

Pozostaję z wyrazami szacunku - Zdzisław Przełomiec

 

Więcej o: PFRON w Urzędzie Miasta w Suwałkach

PFRON w Urzędzie Miasta w Suwałkach

W dniu 21 maja 2014 roku złożyliśmy wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie zatrudniania osób niepełnosprawnych przez Urząd Miasta w Suwałkach oraz wysokość składek odprowadzanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Chcieliśmy się dowiedzieć:

1. Ile osób niepełnosprawnych zatrudnionych było/jest w Urzędzie Miasta w Suwałkach (podanie ilości etatów), w poszczególnych latach, począwszy od roku 2010 do dnia obecnego.

2. Procentowy udział zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stosunku do osób pełnosprawnych w w/w okresie czasu.

3. Kwota składek odprowadzanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w podziale na poszczególne miesiące począwszy od stycznia 2010 do dnia obecnego.

W dniu dzisiejszym tj. 2 czerwca 2014 roku wpłynęła do nas odpowiedź ze skrzynki mailowej Pani Bogusławy Sierockiej, sygnowana przez Sekretarza Miasta Suwałki Pana Adama Karczewskiego.

Odpowiedź z datą 30 maja 2014 roku została przesłana w formie dokumentu tekstowego .docx. Gratulujemy Urzędowi Miasta korzystania z nowego oprogramowania lecz uczciwie byłoby używać programów na licencjach otwartych np Open Office, niż kosztującego spore pieniądze Microsoft Office.

Odpowiedź zawiera kilka ciekawych informacji:

Osób niepełnosprawnych zatrudnionych w UM w Suwałkach

W 2010 r. – 1 co stanowiło 0.05 % zatrudnionych

W 2011 r. – 3 co stanowiło 1,5 % – ,, –

W 2012 r. – 5 co stanowiło 2,5 % – ,, –

W 2013 r. – 8 co stanowiło 3,9 % – ,, –

W 2014 r. – 9 co stanowi 4,3 % – ,, – .

 

Kwoty składek odprowadzonych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w podziale na poszczególne miesiące począwszy od miesiąca stycznia 2010 r. do miesiąca kwietnia 2014 r.:

Rok 2010 (łącznie składek 129 717,00 zł)

styczeń – 10 101,00 zł

luty – 10 179,00 zł

marzec – 10 196,00 zł

kwiecień – 11 145,00 zł

maj – 11 761,00 zł

czerwiec – 11 761,00 zł

lipiec – 11 319,00 zł

sierpień – 10 841,00 zł

wrzesień – 10 839,00 zł

październik – 10 527,00 zł

listopad – 10 504,00 zł

grudzień – 10 547,00 zł

Rok 2011 (łącznie składek 127 019,00 zł)

styczeń – 10 920,00 zł

luty – 10 920,00 zł

marzec – 11 877,00 zł

kwiecień – 11 844,00 zł

maj – 10 175,00 zł

czerwiec – 10 256,00 zł

lipiec – 10 334,00 zł

sierpień – 10 310,00 zł

wrzesień – 10 343,00 zł

październik – 9 988,00 zł

listopad – 10 039,00 zł

grudzień – 10 013,00 zł

Rok 2012 (łącznie składek 129 473,00 zł)

styczeń – 9 925,00 zł

luty – 9 925,00 zł

marzec – 9 860,00 zł

kwiecień – 10 198,00 zł

maj – 11 467,00 zł

czerwiec – 11 552,00 zł

lipiec – 11 802,00 zł

sierpień – 11 835,00 zł

wrzesień – 11 835,00 zł

październik – 11 353,00 zł

listopad – 9 929,00 zł

grudzień – 9 792,00 zł

Rok 2013 (łącznie składek 96 276,00 zł)

styczeń – 9 980,00 zł

luty – 9 980,00 zł

marzec – 6847,00 zł

kwiecień – 7 276,00 zł

maj – 7 276,00 zł

czerwiec – 7 276,00 zł

lipiec – 7 608,00 zł

sierpień – 7 809,00 zł

wrzesień – 7 892,00 zł

październik – 7 906,00 zł

listopad – 8 180,00 zł

grudzień – 8 246,00 zł

Rok 2014 (składki za cztery miesiące 28 499,00 zł)

styczeń – 8 029,00 zł

luty – 6 644,00 zł

marzec – 6 957,00 zł

kwiecień – 6 869,00 zł

Wygląda na to że w naszym Urzędzie Miasta jest troszkę lepiej, lecz mimo wszystko około 100 000 zł (sto tysięcy złotych) corocznie wydawanych jest zbędnie.

 

1_zł_nominał_front