Jesteś tutaj:

Kategoria: WatchDog

WatchDog – dostęp do informacji publicznej.

Więcej o Informacja publiczna – zapytanie mailem

Do tej pory składaliśmy wszystkie wnioski o informację publiczną do Urzędu Miasta i Biura Rady Miasta w wersji papierowej. Postanowiliśmy przetestować również inne kanały komunikacji. Wysłaliśmy zapytanie do Biura Rady Miasta na maila podanego na stronie bip.um.suwalki.pl

Poprosiliśmy, między innymi o:

– przesłanie protokołu z 6 sesji Rady Miasta (gdyż jeszcze nie został zamieszczony w BIPie)

– protokoły z posiedzeń wszystkich komisji Rady Miasta z okresu marzec-kwiecień 2015 (gdyż nie zostały zamieszczone w BIPie)

– wszelkie nagrania z sesji obecnej kadencji którymi dysponuje urząd (nagrania będą dostępne na stronie www.suwalki.mamaprawowiedziec.pl

– materiały sesyjne z ostatniej sesji. Niestety te zamieszczone w BIPie są w wersji która uniemożliwia odczyt maszynowy.

– poprosiliśmy też o listy wypłat diet dla radnych, aby je opublikować na stronie www.suwalki.mamprawowiedziec.pl

Nasz wniosek mailowy powinien zostać rozpatrzony tak samo jak wersja złożona przez biuro podawcze, czy tak się stanie ? Zobaczymy.

Więcej o Dostępni radni i wyniki głosowań

W dniu dzisiejszym (w godzinach 19:11 – 19:22) rozesłaliśmy maile do 23 radnych.

Czy radni odpowiedzą mieszkańcowi miasta, czy powtórzą klęskę z czerwcowej akcji pisania maili ?

Radnych zapytaliśmy o to jak głosowali i czy w ogóle głosowali przy podjęciu 25 uchwał.

Szanowny Panie, jako obywatel naszego miasta chciałbym poznać następujące zagadnienia z Pańskiej pracy jako radnego:

1.            Czy wstrzymał się Pan od głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 14 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w Mieście Suwałki w 2015 roku.

2.            Czy wstrzymał się Pan od głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 19 w sprawie budżetu miasta na 2015 rok.

3.            Czy wstrzymał się Pan głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 20 w sprawie wieloletniej prognozie finansowej.

4.            Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 21 w sprawie zmienienia uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.

5.            Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 22 w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego.

6.            Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2015 rok. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 21 głosów.

7.            Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy śródmiejskiej położonego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach.

8.            Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 25 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów stanowiących własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w mieście Suwałki.

9.            Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 26 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym.

10.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 27 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.

11.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 28 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.

12.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 29 w sprawie rozpatrzenia skargi Teresy M. na działalność dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

13.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 31 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk. Jeżeli brał Pan udział w głosowaniu to jak oddał Pan głos.

14.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 32 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

15.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 33 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

16.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 34 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

17.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 35 w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych.

18.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 36 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

19.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 37 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.

20.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 38 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.

21.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 39 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.

22.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 40 w sprawie rozpatrzenia skargi Hanny K. na postępowanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach. Jeżeli brał Pan udział w głosowaniu to jak oddał Pan głos.

23.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 41 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

24.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 42 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030.

25.          Czy brał Pan udział w głosowaniu nad uchwałą numer 43 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Fabryki Mebli „Forte” S.A.

 

lub w drugiej wersji:

 

Szanowna Pani, jako obywatel naszego miasta chciałbym poznać następujące zagadnienia z Pani pracy jako radnej:

26.          Czy wstrzymała się Pani od głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 14 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w Mieście Suwałki w 2015 roku.

27.          Czy wstrzymała się Pani od głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 19 w sprawie budżetu miasta na 2015 rok.

28.          Czy wstrzymała się Pani głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 20 w sprawie wieloletniej prognozie finansowej.

29.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 21 w sprawie zmienienia uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.

30.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 22 w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego.

31.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2015 rok. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 21 głosów.

32.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy śródmiejskiej położonego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach.

33.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 25 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów stanowiących własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w mieście Suwałki.

34.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 26 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym.

35.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 27 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.

36.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 28 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.

37.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 29 w sprawie rozpatrzenia skargi Teresy M. na działalność dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

38.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 31 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk. Jeżeli brała Pani udział w głosowaniu to jak oddał Pani głos.

39.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 32 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

40.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 33 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

41.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 34 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

42.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 35 w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych.

43.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 36 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

44.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 37 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.

45.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 38 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.

46.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 39 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.

47.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 40 w sprawie rozpatrzenia skargi Hanny K. na postępowanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach. Jeżeli brała Pani udział w głosowaniu to jak oddał Pani głos.

48.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 41 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

49.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 42 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030.

50.          Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 43 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Fabryki Mebli „Forte” S.A.

 

 

 


Pierwsze odpowiedzi już do nas napływają:

Pan Zbysław Grajek 2015-04-14 19:54

Szanowny Panie.
Brałem udział we wszystkich głosowaniach na posiedzeniach Rady Miejskiej w Suwałkach.
Głosowałem na tak nad wszystkimi uchwałami z wyjątkiem wstrzymania się nad uchwałą z p. 4.
Z poważaniem, Zbysław W. Grajek

 

Pan Zbigniew De-Mezer 2015-04-14 20:51

Witam
Uprzejmie informuję, że uczestniczyłem we wszystkich głosowaniach, w żadnym nie wstrzymałem się od głosu.
Pozdrawiam
Zbyszek De-Mezer
PS
Proponuję wnieść do Pani Przewodniczącej Rady Miejskiej propozycję dotyczącą zakupu urządzeń do głosowania.
Na pewno łatwiej będzie Państwu oraz wszystkim zainteresowanym analizować 
sposób głosowania poszczególnych radnych!!!

 

Pan Wojciech Pająk 2015-04-15 13:39

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na zapytanie przesyłam zbiorczą informację.W głosowaniach z pkt. 4-25 brałem udział w głosowaniu. W głosowaniach z pkt.1-3,13 i 22 oddałem głos za.

Pozdrawiam

Wojciech Pająk

Pani Anna Ruszewska 2015-04-15 18:48

Suwałki, dnia 15 kwietnia 2015 r.

 Anna Ruszewska

Radna Rady Miejskiej w Suwałkach

 

XXX

                                                                         Obywatel Miasta Suwałki

 

W związku z otrzymanym przez Pana zapytaniem przesłanym w dniu 15 kwietnia 2015 r., drogą elektroniczną na adres mojej poczty elektronicznej w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, przekazuję Panu w odpowiedzi na zadane pytania, co następuje:

 1.    Czy wstrzymała się Pani od głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 14 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w Mieście Suwałki w 2015 roku.

Nie wstrzymałam się od głosu. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr III/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie rozkładu pracy aptek w Mieście Suwałki w 2015 roku”.

 1.    Czy wstrzymała się Pani od głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 19 w sprawie budżetu miasta na 2015 rok.

Nie wstrzymałam się od głosu. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/19/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na 2015 rok”.

 1.    Czy wstrzymała się Pani głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 20 w sprawie wieloletniej prognozie finansowej.

Nie wstrzymałam się od głosu. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/20/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 21 w sprawie zmienienia uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/21/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 22 w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/22/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego.’

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2015 rok. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 21 głosów.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/23/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2015 rok.”

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy śródmiejskiej położonego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/24/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy śródmiejskiej położonego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach.”

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 25 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów stanowiących własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w mieście Suwałki.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/25/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów stanowiących własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w mieście Suwałki.”

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 26 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym.

Tak. Pragnę też wskazać, iż w protokole nr IV/2015 IV sesji Rady Miejskiej w Suwałkach odbytej w dniu 28 stycznia 2015 r. jednoznacznie wskazano, iż jako Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania przed podjęciem tej uchwały przedstawiałam opinię tej komisji. Jednocześnie pragnę zauważyć, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/26/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym.”

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 27 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/27/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.”

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 28 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/28/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.”

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 29 w sprawie rozpatrzenia skargi Teresy M. na działalność dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr IV/28/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Teresy M. na działalność dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.”

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 31 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk. Jeżeli brała Pani udział w głosowaniu to jak oddała Pani głos.

Tak, byłam za podjęciem uchwały. Pragnę też zauważyć, iż w protokole nr V/2015 V sesji Rady Miejskiej w Suwałkach odbytej w dniu 25 lutego 2015 r., na początku tego dokumentu wskazano, iż obecnych na sesji było 19 radnych. Jednocześnie w głosowaniu za przedmiotową uchwałą oddano 20 głosów (!) – wszyscy radni byli  za przyjęciem uchwały. To jednoznacznie wskazuje, iż w związku z wymienieniem mojej osoby w protokole jako obecnej na tej sesji oraz oddaniem 20 głosów w głosowaniu nad tą uchwałą, takie pytanie wydaje się zbędne. Można to sprawdzić i wyciągnąć wnioski, że wszyscy radni musieli uczestniczyć w głosowaniu nad taką uchwałą – włącznie ze mną. Analiza zadanego przez Pana pytania dot. pkt. 31, wskazuje, iż zapoznaje się Pan z protokołami z sesji i je czyta. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr V/31/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 32 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr V/32/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 33 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr V/33/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 34 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr V/34/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 35 w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr V/35/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 36 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr V/36/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.”

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 37 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr V/37/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 38 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach nr V/38/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 39 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach.

Tak. Jednocześnie pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Nr V/39/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 40 w sprawie rozpatrzenia skargi Hanny K. na postępowanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach. Jeżeli brała Pani udział w głosowaniu to jak oddał Pani głos.

Tak, byłam za podjęciem uchwały. Ponadto pragnę wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Hanny K. na postępowanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 41 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

Tak. Pragnę też wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Nr V/41/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 42 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030.

Tak. Pragnę też wskazać, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Nr V/42/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030”.

 1.    Czy brała Pani udział w głosowaniu nad uchwałą numer 43 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Fabryki Mebli „Forte” S.A.

Tak. Pragnę zauważyć, iż przedmiotowa uchwała ma inną numerację, niż tą którą Pan wskazuje. Winno być „Uchwała Nr V/43/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Fabryki Mebli „Forte” S.A.”.

Mam nadzieję, iż przekazane przeze mnie odpowiedzi wpłyną na zwiększenie Pana świadomości na temat pracy Rady Miejskiej w Suwałkach oraz pracy poszczególnych radnych tego organu stanowiącego Miasta Suwałki.

Pragnę też Panu zaproponować, by z uwagi na przejawiane zainteresowanie działalnością organów samorządowych, korzystał Pan z możliwości uczestnictwa w posiedzeniach Rady Miejskiej osobiście. Możliwość bezpośredniego udziału wiążę z zasadą jawności działania organów władzy publicznej, która jest zagwarantowana w art. 61 Konstytucji. Dotyczy on nie tylko dostępu do informacji publicznej (np. do dokumentów), ale też gwarantuje obywatelom wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy pochodzących z wyboru, a więc także między innymi Rady Miejskiej w Suwałkach. Informacje o planowanej dacie posiedzenia Rady, podawane są do publicznej wiadomości na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Ponadto przypominam, iż w odpowiedzi na mój wniosek, złożonej jako radna w trakcie kadencji 2002 – 2006, posiedzenia Rady Miejskiej transmitowane są za pośrednictwem online. Umożliwia to zapoznawanie się z pracą organu uchwałodawczego, bez konieczności osobistego przychodzenia do urzędu. Ponadto podobnie jak inni radni odbywam dyżury w Urzędzie Miejskim w Suwałkach oraz w stowarzyszeniu Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, w ramach których można osobiście się ze mną skontaktować i zadać pytania.

W przypadku zainteresowania materiałami dotyczącymi dostępu do informacji publicznej, zachęcam Pana do skorzystania z portalu www.XXX, na którym znajdzie Pan szereg przydatnych materiałów, wzorów pism, orzecznictwo oraz aktualności mające na celu popularyzację wiedzy na temat prawa do informacji publicznej oraz przygotowanie i dostarczenie instrumentów pozwalających osobom zainteresowanym na praktyczną realizację prawa do informacji publicznej.

Z poważaniem,

Anna Ruszewska

Pani Dorota Jabłońska 2015-04-15 23:21

Szanowny Panie, brałam udział we wszystkich dotychczasowych sesjach nowej kadencji Rady Miejskiej 2014-2018. Brałam także udział we wszystkich głosowaniach, które na tych sesjach się odbyły. We wszystkich przypadkach głosowałam za. Jedyny przypadek, to wstrzymanie się od głosu w przypadku głosowania budżetu na 2015 rok. Wstrzymałam się od głosu jako jedyna radna.
 
Z wyrazami szacunku

Dorota Anna Jabłońska 
radna PIS

Pan Zdzisław Przełomiec 2015-04-16 10:47

Witam.
W odpowiedzi na nadesłane pytania informuję, że uczestniczyłem we wszystkich sześciu posiedzeniach Rady Miejskiej tej kadencji. Brałem także aktywny udział w wszystkich przeprowadzonych głosowaniach. Nie wstrzymałem się od głosu, popierając projekty uchwał zamieszczone w porządku obrad poszczególnych obrad sesyjnych.
Dziękuję za zainteresowanie problematyką suwalskiego samorządu. Pozostaję do dyspozycji w zakresie takiego typu oraz innych spraw objętych działaniami samorządu terytorialnego.
Z poważaniem - Zdzisław Przełomiec

 

XXX – anonimizacja treści

Więcej o Sesje online

Złożyliśmy wniosek zgodnie z KPA, o to, aby sesje Rady Miasta były nagrywane i udostępniane w internecie. Dziś jest tylko transmisja online.

Pisma takie otrzymali Prezydenta Miasta oraz Przewodnicząca Rady Miasta.

Na podstawie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego składamy wniosek dotyczący wprowadzenie poprawy dostępności do sesji Rady Miasta w Suwałkach.

Na chwilę obecną sesje Rady Miasta są transmitowane on line w Internecie bezpośrednio podczas trwania sesji. Działania takie sprzyjają jawności, lecz ze względu na godziny transmisji, uniemożliwiają skorzystanie z tego narzędzia dla większości obywateli.

Wprowadzenie udogodnienia w postaci publikacji nagrań z sesji w Internecie np. w ogólnie dostępnym i bezpłatnym portalu YouTube pozwoli obywatelom na zapoznanie się z przebiegiem sesji w czasie który będzie im odpowiadał. Pozwoli również na podniesienie wiarygodności działań Rady Miasta w Suwałkach oraz samego Urzędu Miejskiego poprzez zwiększenie jawności działalności oraz możliwość sprawowania kontroli obywatelskiej.

Publikacja takich nagrań nie wygeneruje dodatkowych kosztów dla Urzędu, gdyż w chwili obecnej Urząd posiada sprzęt niezbędny do nagrań, a korzystanie z w/w serwisu jest bezpłatne.

Chciałbym nadmienić iż Urząd Miasta w Suwałkach na dzień dzisiejszy korzysta już z kanału w serwisie YouTube na którym prezentuje materiały z pracy Urzędu. Kanał ten dostępny jest pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCPgy0iULlef6V1DjUfple_Q

Składając niniejszy wniosek mamy nadzieję na pozytywne ustosunkowanie się władz miasta do tego rozwiązania które przyniesie wymierne korzyści dla obywateli naszego miasta.

 

Odpowiedzi jak zwykle upublicznimy. Mamy nadzieję że radni nie boją się jawności swojego postępowania.

 

Więcej o Obecność radnych na sesjach – wniosek złożony

Zgodnie z obietnicą, odnośnie sprawdzenia obecności radnych na sesjach, złożyliśmy wniosek o udostępnienie powyższej informacji do Przewodniczącej Rady Miasta. W przeciągu 14 dni powinniśmy otrzymać odpowiedź.

 

Sz.P. Mariola Szczypiń

Przewodnicząca Rady Miasta w Suwałkach

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki

Wnioskuję o udostępnienie następujących informacji publicznych:

 1. Lista obecności wszystkich radnych podczas głosowań na sesjach numer: 3,4, 5 oraz 6.
 2. Informacji kto z radnych się wstrzymał od głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 14 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w Mieście Suwałki w 2015 roku.
 3. Informacji kto z radnych się wstrzymał od głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 19 w sprawie budżetu miasta na 2015 rok.
 4. Informacji kto z radnych się wstrzymał od głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 20 w sprawie wieloletniej prognozie finansowej.
 5. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 21 w sprawie zmienienia uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 20 głosów, nie są natomiast odnotowane głosy wstrzymujące się.
 6. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 22 w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 20 głosów, nie są natomiast odnotowane głosy wstrzymujące się.
 7. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2015 rok. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 21 głosów.
 8. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy śródmiejskiej położonego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 21 głosów.
 9. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 25 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów stanowiących własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w mieście Suwałki. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 21 głosów.
 10. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 26 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 21 głosów.
 11. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 27 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 21 głosów.
 12. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 28 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 21 głosów.
 13. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 29 w sprawie rozpatrzenia skargi Teresy M. na działalność dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 21 głosów.
 14. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 31 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów, oraz informacji kto wstrzymał się od głosowania (1 radny)
 15. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 32 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 16. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 33 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 17. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 34 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 18. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 35 w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 19. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 36 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 20. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 37 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 21. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 38 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 22. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 39 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 23. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 40 w sprawie rozpatrzenia skargi Hanny K. na postępowanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach.. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów, oraz informacji kto wstrzymał się od głosowania (1 radny).
 24. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 41 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 25. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 42 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 26. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 43 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Fabryki Mebli „Forte” S.A.. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 27. Czy sesje Rady Miasta w Suwałkach są utrwalane w formie nagrań audio lub audio video.

Proszę o udostępnienie tych informacji na adres mailowy

 

W dniu dzisiejszym tj. 2015-04-28 otrzymaliśmy odpowiedź od Pani Przewodniczącej. Skan pisma zamieszczamy poniżej, gdyż niestety wniosek, nie dość że rozpatrzony po terminie, to został błędnie rozpoznany i odpowiedź otrzymaliśmy w formie papierowej, a nie elektronicznej.

 

Więcej o Nieobecni radni

Czy radni uciekają z sesji ? Czy podpisują listy obecności, tylko po to żeby wziąć dietę ?

Analizując protokoły z sesji, okazało się że mamy problem z wprowadzeniem danych z głosowań, gdyż nie zgadza się ilość oddanych głosów w stosunku do ilości radnych którzy podpisali listę obecności (na podstawie listy obecności, wypłacana jest dieta dla radnego). Według protokołu jest więcej radnych niż oddanych głosów. Oznacza to że niektórzy z radnych pobierają diety, mimo że nie pracują podczas posiedzeń rady.

Czy jest to uczciwe ? Oceńcie to sami.

Wystąpimy w tej sprawie do władz, w celu uzyskania wyjaśnień.

Więcej można przeczytać na stronie projektu Masz Prawo Wiedzieć. 

Więcej o Przygotowania do projektu MamPrawoWiedziec – odpowiedź na wniosek – AKTUALIZACJA

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy bardzo wymijającą odpowiedź z Rady Miejskiej w Suwałkach na wniosek złożony 3 lutego

Niestety żadne materiały w BIPie nie są udostępniane zgodnie z wymaganiami ustawowymi (dostępność dla osób niepełnosprawnych). W związku z tym kierujemy kolejne pismo do Biura Rady Miasta

 

                                                                                      Suwałki, 16. 02. 2015 r.

BRM. 1431.1.2015


                                                                 Stowarzyszenie Kulturalne

                                                                  Kastroma w Suwałkach

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej związanej z pracą Rady Miejskiej w Suwałkach uprzejmie informuję że:

– kontakty e –mailowe do radnych Rady Miejskiej w Suwałkach,

– protokoły posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej w Suwałkach wraz z informacją stwierdzającą obecność, bądź nieobecność radnych na posiedzeniu,

– uchwały podjęte przez Radę Miejską w Suwałkach,

znajdują się, bądź są systematycznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pod adresem: www.um.suwalki.pl w zakładce Rada Miejska.

Ponadto informuję, że materiały będące przedmiotem obrad Rady Miejskiej w Suwałkach dostępne są również w BIP, w zakładce: Materiały sesyjne i komisyjne.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Suwałkach

Jadwiga Mariola Szczypiń

P.S. Miło byłoby gdyby Pani Przewodnicząca sprawdziła do kogo adresuje pismo i nie robiła w nazwie literówek.

 

Aktualizacja 2015-02-16:

W związku z niepełną informacją o którą prosiliśmy, wysłaliśmy maila z prośbą o uzupełnienie danych.

 

Szanowna Pani,

Proszę o podanie dokładnych ścieżek dostępowych do informacji o które prosiłem. Niestety nie działa wyszukiwarka informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i nie mogę znaleźć informacji o które się do Państwa zwracałem.
Przypominam że wnioskowałem o udostępnienie informacji w formatach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością, które to zgodnie z wytycznymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych powinny być dostępne w ramach dostępu do informacji publicznej.
Proszę więc o prawidłowe rozpatrzenie złożonego przeze mnie wniosku, w przeciwnym przypadku zostaną podjęte kroki w sprawie bezczynności urzędu na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

 

Aktualizacja 2015-02-18:

Odpowiedź tym razem była szybsza 🙂

Witam. Natychmiast przekazuję informację od Pana do Wydziału informatycznego, jak uzyskam dane niezwłocznie Pana poinformuję. Pozdrawiam Grażyna Herbaczewska.
Pozdrawiam Grażyna Herbaczewska Biuro Rady Miejskiej

 

Aktualizacja 2015-02-19:

Informatycy odpowiedzieli równie szybko:

Witam. Przesyłam uzyskane od informatyków  UM brakujące informacje dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej w Suwałkach.  Dodam, że nie prowadzony jest rejestr imiennego głosowania radnych podczas popsiedzeń Rady Miejskiej i komisji.

Pozdrawiam

Grażyna Herbaczewska

<<<mail z wydziału informatyki>>>

 1. Kontakty e-mailowe radnych:

http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Rada_Miejska/radni_rady_VII.htm

 1. Protokoły z posiedzeń wszystkich komisji kadencji 2014-2018

http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Rada_Miejska/Komisje_Rady/Protokoly_posiedzen/

 1. Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 wraz z załącznikami.

http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Rada_Miejska/Sesje_Rady_Miejskiej/Protokoly_z_obrad_sesji/

 1. Uchwały Rady Miejskiej dane kadencji 2014-2018

http://bip.um.suwalki.pl/Prawo_miejscowe/Uchwaly_Rady_Miejskiej/

 1. Listy obecności radnych na sesjach  Rady Miejskiej oraz komisjach

http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Rada_Miejska/Sesje_Rady_Miejskiej/Protokoly_z_obrad_sesji/

http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Rada_Miejska/Komisje_Rady/Protokoly_posiedzen/

 1. Protokoły imienne tj. z wyszczególnieniem który radny jak głosował, ze wszystkich głosowań VII kadencji Rady

Brak danych

Zgodnie z § 22. Systemy teleinformatyczne podmiotów realizujących zadania publiczne funkcjonujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia należy dostosować do wymagań określonych w § 19, nie później niż w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Nasz Biuletyn Informacji Publicznej będzie zmieniony na nowy spełniający wymagania rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Czyli według wydziału informatycznego nic się nie dzieje złego jeżeli wrzucają do BIPu materiały które nie są możliwe do odczytu maszynowego. Cóż zobaczymy po wejściu przepisów odnośnie krajowych ram interoperacyjności, czy zdążą zmienić wszystkie dokumenty na wersje prawidłowe.

Więcej o Mówimy NIE terroryzmowi i praniu pieniędzy

Kolejny krok do jawności i przejrzystości naszych działań.

Nasz przedstawiciel uczestniczył w kursie zorganizowanym przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu.

Nie wszystkie stowarzyszenia muszą mieć wprowadzoną taką regulację prawną, my poddaliśmy się temu obowiązkowi dobrowolnie, teraz tylko czeka nas wprowadzenie kilku dodatkowych dokumentów i działamy 🙂

 

Do góry

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij