Jesteś tutaj:

Kategoria: Projekty aktualne

Więcej o Suwałki Blues Festiwal 2014 już na nami

10-12 lipca to były bardzo pracowite dni dla całej ekipy KOSTROMY. Nasi wolontariusze zabezpieczali Suwałki Blues Festiwal 2014.

Więcej o Dostępni radni kończącej się kadencji. Badanie czerwiec 2014.

Postanowiliśmy sprawdzić czy radni wybrani przez mieszkańców Suwałk są dla nich dostępni. Według informacji na stronie internetowej UM Suwałki http://um.suwalki.pl/samorzad/rada-miejska-w-suwalkach/ Radni przyjmują mieszkańców 3-4 razy w roku na swoich dyżurach. W związku z powyższym skorzystaliśmy z listy z adresami mailowymi zamieszczonej na stron ie internetowej:

Radni Rady Miejskiej w Suwałkach

Do wszystkich radnych oprócz Pana Tadeusza Zamaro (który nie posiada adresu poczty elektronicznej), wysłaliśmy maile z zapytaniem (oczywiście zachowując odpowiednią formę osobową 🙂 ) Maile zostały wysłane w dniu 2014-06-08 pomiędzy godziną 19 a 20.

Szanowna Pani

Jako mieszkaniec Suwałk, pragnąłbym się dowiedzieć czy interesowała się Pani jako radna dostępnością do informacji publicznej mieszkańców naszego miasta. Większość informacji wymaganych przez prawo jest niedostępna w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Suwałki dostępnym pod adresem www.bip.um.suwalki.pl. Dodatkowo większość jednostek podległych dla Urzędu Miasta Suwałki nie prowadzi BIPów, mimo że są do tego zobligowane prawnie.
Chciałby dowiedzieć się czy zostały przez Panią poczynione jakieś kroki aby poprawić ten stan rzeczy.
Prosiłbym o odpowiedź mailową na powyższe pytania.

Z poważaniem

Czekamy więc na odpowiedzi radnych.

Wszystkie odpowiedzi zostaną opublikowane na naszej stronie www. Ocenę dostępności radnych wykonamy po tygodniu czasu od rozesłania zapytania.


Najszybsza odpowiedź napłynęła do nas w dniu 2014-06-09 o godzinie 11:00, nadawcą jej był Pan Zbigniew De-Mezer. Odpowiedź dość szeroka i odpowiadająca na wszystkie zagadnienia postawione w naszym mailu.

Oczywiście, że interesowałem się i tym tematem. W szczególności zwracałem uwagę na prowadzenie zakładki „Zarządzenia Prezydenta” w bardziej przejrzystej i poprawnej formie. Również w momencie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu monitorowałem o zachowanie spójności zmian ze stanem faktycznym na BIP -ie. Zwracałem też uwagę na drobne błędy – literówki, pominięcia, barki… Osobą odpowiedzialną za ten zakres jest Pan Adam Karczewski – sekretarz Miasta. Proszę o kontakt z Nim – adres ma Pan na stronie internetowej Urzędu. Na pewno zwróci uwagę na niedociągnięcia i ewentualne braki na które Pan wskazuje.
Pozdrawiam
Zbigniew De-Mezer
PS
Proszę o informację – jak udało się Panu pomóc w tym zakresie.


Kolejny mail nas zaskoczył, na zapytanie wysłane do Radnego Marczewskiego odpowiedział nam Naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego w Suwałkach Pan Radosław Jabłoński

Szanowny Panie

Dziękujemy za uwagi na temat funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej.

Miasto Suwałki w partnerstwie z Województwem Podlaskim realizuje projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II – administracja samorządowa”. Jednym z zadań projektu jest udostępnienie platformy na której wszystkie jednostki podległe miastu będą mogły prowadzić własny BIP.

Projekt ten jest już w zaawansowanej fazie, według harmonogramu pilotażowy BIP powstanie na początku lipca 2014r., migracja danych do BIP planowana jest na początek października 2014 r. Projekt dofinansowany jest w 85 % przez Unię Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

W wyniku złożonego wniosku z dnia 2014-04-08, wszyscy kierownicy urzędu otrzymali polecenie uzupełnienia danych publikowanych w BIP.

Dane są już uzupełniane.

Pozdrawiam

Radosław Jabłoński
Naczelnik Wydziału Informatyki
Urząd Miejski w Suwałkach
ul. Mickiewicza 1, p. 153A,
16-400, Suwałki
tel. (0 87) 562 81 54
http://www.um.suwalki.pl
in@um.suwalki.pl

 

Wniosek o którym pisze Pan Naczelnik składaliśmy w ramach naszej akcji. O wniosku można przeczytać na naszych stronach …


W dniu 2014-06-10 o godzinie 15:11 otrzymaliśmy kolejnego maila, tym razem od Pani Anny Ruszewskiej:

Witam Pana,

W odpowiedzi na pana zapytanie, uprzejmie informuję, iż w trakcie wypełniania swego mandatu radnej, podejmowałam działania zmierzające do zwiększenia jawności życia publicznego. Wśród uprawnień kształtujących prawo dostępu do informacji publicznej Konstytucja w art. 61 ust. 2 wymienia wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Wśród mych działań zmierzających do ww. mogę wymienić:

– Sesje online Rady Miejskiej. To na skutek złożonej przeze mnie interpelacji, sesje Rady Miejskiej a także niektóre inne wydarzenia ważne dla społeczności lokalnej, transmitowane są online a wszyscy zainteresowani mogą bez konieczności wychodzenia z domu czy pracy, oglądać te wydarzenia.

– BIP. Interpelowałam o uaktualnienie ważnych dokumentów zamieszczonych na BIP Urzędu, m.in. Statutu Miasta, do czego sekretarza Miasta zobowiązał Prezydent.

– Uczestnictwo mieszkańców w sesjach i komisjach Rady Miejskiej. Osoby zainteresowane, studenci oraz uczniowie kontaktowali się ze mną w sprawie uczestnictwa w posiedzeniach Rady i komisji, gdzie przedstawiali swoje sprawy będące przedmiotem zainteresowania Komisji.

– Watch dogs. Poza pracą społeczną w Radzie Miejskiej jestem także zaangażowana w działalność III sektora. M.in. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, którego jestem wiceprezesem od wielu lat prowadzi działania w obszarze wzmacniania dostępu do informacji publicznej (szkolenia, publikacje, badania monitoringowe, doradztwo) oraz prowadzi projekty w obszarze społecznej kontroli (www.jawnosc.pl).

– Organizuję dyżury jako radna, w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, gdzie każdy zainteresowany może przedstawić mi swoją sprawę. Kontakty z mieszkańcami, utrzymuję także za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdzie na stronie Urzędu Miejskiego zamieszczone są publicznie adresy kontaktowe do radnych. Poczta do radnych w takim zakresie została w Suwałkach utworzona na skutek wniosku złożonego przez Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT.

Jednocześnie, pragnę wskazać, iż każdy mieszkaniec oraz organizacja czy instytucja może zwrócić się z problemami do radnych, tak by spróbować poprawić lub zmienić określone kwestie. Do czego zachęcam.

Z poważaniem,

Anna Ruszewska


Odpowiedź od Pana Adama Ołowniuka dotarła do nas w dniu 2014-06-11 o godzinie 13:56

Witam Panie Karolu,

dziękuję za zainteresowanie problemem, osobiście nie czyniłem żadnych kroków związanych z tą sprawą, ale przy najbliższej okazji – spotkaniu Klubowym dopytam o szczegóły i postaram się w miarę szybko odpowiedzieć na nurtujące Pana pytanie.

Z poważaniem
Adam Ołowniuk


Odpowiedź od Pana Zdzisława Przełomca przyszła do nas w dniu 13 czerwca o godzinie 10:24

Szanowny Panie Karolu
Uprzejmie dziękuję za zgłoszenie problemu. Zadbam o wyjaśnienie sprawy i niezbędne usprawnienie, o czym Pana poinformuję.

Pozostaję z wyrazami szacunku - Zdzisław Przełomiec

 

Więcej o Juwenalia Suwalskie PWSZ 2014

Co:         Juwenalia Suwalskie PWSZ

Gdzie:   Suwałki ul. Ogrodowa teren PWSZ

Kiedy:   Data wydarzenia 29.06.2014, Termin pracy 28.06.2014 – 30.06.2014

Zakres zadań wolontariuszy:

 • Pomoc w przygotowaniu terenu;
 • rozwieszenie tabliczek informacyjnych;
 • kierowanie uczestników na teren imprezy;
 • pilnowanie porządku na terenie zaplecza sceny oraz w garderobach;
 • udzielanie informacji i pomocy zarówno ekipie technicznej, zespołom jak i uczestnikom, o ile nie koliduje to z regulaminem imprezy, ogólno przyjętymi zasadami etycznymi, czy przepisami prawnymi;
 • informowanie służb ochrony i/lub organizatora o zagrożeniach bezpieczeństwa/ wypadkach oraz jeżeli nie stanowi to bezpośredniego bądź pośredniego zagrożenia dla wolontariusza pomoc w ich niwelowaniu;
 • pomoc w transporcie i rozstawieniu stołów, krzeseł, namiotów, wyposażenia garderób itp. na terenie imprezy;
 • informowanie koordynatora wolontariatu bądź danego punktu o ewentualnych niedociągnięciach, uchybieniach, czy brakach;
 • pomoc w dostarczeniu i rozstawieniu/ zawieszeniu banerów reklamowych;
 • pomoc w sprawdzaniu prawa do wejścia na teren imprezy
 • wydawanie identyfikatorów, oraz zestawów osobom upoważnionym do ich odbioru;
 • pomoc w sprzedaży gadżetów i biletów;
 • kolportaż ulotek sponsorów;

 

 

Więcej o wydarzeniu:juwenalia
Więcej o Źródliska 2014

Co:        Międzynarodowy Festiwal Ludowych Zespołów Tanecznych – Źródliska 2014

Gdzie:   Dowspuda pałac Paca / Suwałki Park 3go Maja

Kiedy:   Data wydarzenia 07.08.2014 – 09.08.2014 , Termin pracy 06.08.2014 – 09.08.2014

Zakres zadań wolontariuszy:

 • Pomoc w przygotowaniu terenu;
 • rozwieszenie tabliczek informacyjnych;
 • kierowanie uczestników na teren imprezy;
 • pilnowanie porządku na terenie imprezy;
 • udzielanie informacji i pomocy zarówno ekipie technicznej, zespołom jak i uczestnikom, o ile nie koliduje to z regulaminem imprezy, ogólno przyjętymi zasadami etycznymi, czy przepisami prawnymi;
 • informowanie służb ochrony i/lub organizatora o zagrożeniach bezpieczeństwa/ wypadkach oraz jeżeli nie stanowi to bezpośredniego bądź pośredniego zagrożenia dla wolontariusza pomoc w ich niwelowaniu;
 • pomoc w transporcie i rozstawieniu stołów, krzeseł, namiotów, wyposażenia garderób itp. na terenie imprezy;
 • informowanie koordynatora wolontariatu bądź danego punktu o ewentualnych niedociągnięciach, uchybieniach, czy brakach;
 • pomoc w dostarczeniu i rozstawieniu/ zawieszeniu banerów reklamowych;
 • wydawanie identyfikatorów, oraz zestawów osobom upoważnionym do ich odbioru;

 

Więcej o wydarzeniu:

zrodliska_2006_logo_ziel2

Więcej o Domeny w Pogodnych Suwałkach

Poniżej lista przyznanych domen:

www.um.pogodnesuwalki.pl – Urząd Miasta w Suwałkach

www.cit.pogodnesuwalki.pl – Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach

www.pst.pogodnesuwalki.pl – Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów

www.wolontariat.pogodnesuwalki.pl – Suwalskie Biuro Wolontariatu

www.8.pogodnesuwalki.pl – Suwalskie Stowarzyszenie Sportu „Ósemka”

www.osemka.pogodnesuwalki.pl – Suwalskie Stowarzyszenie Sportu „Ósemka”

www.bajka.pogodnesuwalki.pl – Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów

www.pst.pogodnesuwalki.pl – Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów

 

Więcej o Suwałki Blues Festival na facebooku

Członkowie naszego stowarzyszenia założyli Nieoficjalną stronę Suwalskiego Blues Festivalu na portalu społecznościowym facebook.

Stronę można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/SuwalkiBluesFestival

Strona jest prowadzona przez wolontariuszy bez żadnego wynagrodzenia ze strony organizatorów Suwałki Blues Festival ani innych podmiotów. Treści i poglądy prezentowane na tej stronie nie prezentują oficjalnego stanowiska organizatorów SBF.

Strona facebook Suwałki Blues Festival

Więcej o PogodneSuwalki.PL – domena dla Suwałk

aktualizacja: 10 luty 2014

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA w Suwałkach jest użytkownikiem domeny internetowej www.pogodnesuwalki.pl. Zgodnie z celami naszego Stowarzyszenia pragniemy zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym projekcie „www.PogodneSuwalki.PL – Domena dla Suwałk”.

Główne założenia projektu:

 • Umożliwienie wszystkim organizacjom non-profit, oraz instytucjom wspierającym rozwój i promocję Suwałk i regionu zaistnienie w sieci internet.
 • Bezpłatne udostępnienie dla wszystkich organizacji non-profit oraz urzędów subdomen w domenie www.pogodnesuwalki.pl
 • Optymalizacja kosztów stałych w organizacjach pozarządowych, otrzymana domena jest bezpłatna dla organizacji, standardowy koszt domeny internetowej to 50-150 zł rocznie.
 • Promocja hasła reklamowego „Pogodne Suwałki”.

Kwalifikowalność do projektu:

 • Wszystkie organizacje non-profit (stowarzyszenia, fundacje, federacje, grupy nieformalne) które swoim terenem działania obejmują miasto Suwałki.
 • Urzędy i instytucje państwowe oraz samorządowe działające na terenie Suwałk.
 • Instytucje podległe Urzędowi Miasta.
 • Inne instytucje i przedsiębiorstwa nie wymienione powyżej – decyzja jest każdorazowo podejmowana przez Zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego KOSTROMA.

Dodatkowe uwagi:

 • KOSTROMA ma prawo udostępniać subdomeny które nie są zajęte przez podmioty niekomercyjne i urzędy innym podmiotom, według własnego uznania i na warunkach nie objętych w niniejszym piśmie.
 • KOSTROMA ma prawo odebrać subdomenę dla każdego użytkownika na skutek zamieszczania na stronie internetowej widocznej pod daną subdomeną treści które są sprzeczne z prawem lub rażą w dobre imię akcji promocyjnej „Pogodne Suwałki” lub miasta Suwałki. W przypadku stwierdzenia zamieszczenia takich treści na stronie na którą wskazuje subdomena w domenie www.pogodnesuwalki.pl KOSTROMA wzywa do usunięcia tych treści z danej strony, oraz wyznacza termin na usunięcie tych treści. W przypadku nie usunięcia treści ze strony w podanym czasie, KOSTROMA ma prawo odebrać daną subdomenę.
 • Subdomeny są budowane w następujący sposób www.xxx.podgodnesuwalki.pl , gdzie xxx jest identyfikatorem danej organizacji, np. www.um.pogodnesuwalki.pl lub www.pryzmat.pogodnesuwalki.pl
 • Organizacja ma obowiązek udostępnić dane serwera DNS lub inne wymagane przez względy techniczne w celu przekierowania danego adresu.
 • Wszelkie warunki będą uzgadniane pomiędzy przedstawicielem Stowarzyszenia Kulturalnego KOSTROMA a przedstawicielem organizacji która będzie użytkować subdomenę.
 • KOSTROMA ma prawo odmówić udostępnienia danej subdomeny, jeżeli używanie jej mogłoby wprowadzać użytkowników w błąd lub w inny sposób działać na szkodę lub w negatywny sposób oddziaływać na cały projekt.
 • Od decyzji odnośnie przyznania/odebrania subdomeny podejmowanych przez przedstawiciela Stowarzyszenia Kulturalnego KOSTROMA przysługuje odwołanie do Zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego KOSTROMA. Decyzja Zarządu jest decyzją ostateczną.

W przypadku nieposiadania przez organizację serwera wirtualnego, umożliwiającego zbudowanie strony internetowej, Stowarzyszenie Kostroma proponuje nieodpłatną pomoc w nabyciu takiej usługi. Koszt serwera wraz z zainstalowanymi aplikacjami do stron www, to niecałe 50 zł brutto rocznie.

Kontakty w sprawie projektu:

Organizator: Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA biuro [at] kostroma.pl

Osoba odpowiedzialna za projekt Karol Świerzbin karol [at] pogodnesuwalki.pl


Dzięki długoletniemu użyczeniu, Stowarzyszenie KOSTROMA, stało się zarządcą domeny internetowej www.PogodneSuwalki.PL

Wszelkie organizacje, stowarzyszenia, urzędy itp które chciałyby otrzymać subdomenę w ramach domeny www.PogodneSuwalki.PL proszone są o kontakt z naszym Stowarzyszeniem.

Domeny dla podmiotów niekomercyjnych przyznawane są bezpłatnie 🙂

herb Suwałk

Do góry

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij