Jesteś tutaj:

Kategoria: 2015

Więcej o Obecność radnych na sesjach – wniosek złożony

Zgodnie z obietnicą, odnośnie sprawdzenia obecności radnych na sesjach, złożyliśmy wniosek o udostępnienie powyższej informacji do Przewodniczącej Rady Miasta. W przeciągu 14 dni powinniśmy otrzymać odpowiedź.

 

Sz.P. Mariola Szczypiń

Przewodnicząca Rady Miasta w Suwałkach

ul. Mickiewicza 1

16-400 Suwałki

Wnioskuję o udostępnienie następujących informacji publicznych:

 1. Lista obecności wszystkich radnych podczas głosowań na sesjach numer: 3,4, 5 oraz 6.
 2. Informacji kto z radnych się wstrzymał od głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 14 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w Mieście Suwałki w 2015 roku.
 3. Informacji kto z radnych się wstrzymał od głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 19 w sprawie budżetu miasta na 2015 rok.
 4. Informacji kto z radnych się wstrzymał od głosu w głosowaniu nad uchwałą numer 20 w sprawie wieloletniej prognozie finansowej.
 5. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 21 w sprawie zmienienia uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 20 głosów, nie są natomiast odnotowane głosy wstrzymujące się.
 6. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 22 w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 20 głosów, nie są natomiast odnotowane głosy wstrzymujące się.
 7. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 23 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Suwałk na 2015 rok. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 21 głosów.
 8. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 24 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy śródmiejskiej położonego na północ od Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Suwałkach. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 21 głosów.
 9. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 25 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną gruntów stanowiących własność Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w mieście Suwałki. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 21 głosów.
 10. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 26 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 21 głosów.
 11. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 27 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 21 głosów.
 12. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 28 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 21 głosów.
 13. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 29 w sprawie rozpatrzenia skargi Teresy M. na działalność dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach. Według protokołu na sesji było 22 radnych, a zostało oddanych 21 głosów.
 14. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 31 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów, oraz informacji kto wstrzymał się od głosowania (1 radny)
 15. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 32 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 16. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 33 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 17. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 34 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 18. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 35 w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 19. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 36 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 20. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 37 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Suwałkach, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Miasto Suwałki, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 21. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 38 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 22. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 39 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Suwałkach. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 23. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 40 w sprawie rozpatrzenia skargi Hanny K. na postępowanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach.. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów, oraz informacji kto wstrzymał się od głosowania (1 radny).
 24. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 41 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 25. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 42 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Suwałki na lata 2015 – 2030. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 26. Informacji kto z radych głosował nad uchwałą numer 43 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Fabryki Mebli „Forte” S.A.. Według protokołu na sesji było 20 radnych, a zostało oddanych 19 głosów.
 27. Czy sesje Rady Miasta w Suwałkach są utrwalane w formie nagrań audio lub audio video.

Proszę o udostępnienie tych informacji na adres mailowy

 

W dniu dzisiejszym tj. 2015-04-28 otrzymaliśmy odpowiedź od Pani Przewodniczącej. Skan pisma zamieszczamy poniżej, gdyż niestety wniosek, nie dość że rozpatrzony po terminie, to został błędnie rozpoznany i odpowiedź otrzymaliśmy w formie papierowej, a nie elektronicznej.

 

Więcej o Nieobecni radni

Czy radni uciekają z sesji ? Czy podpisują listy obecności, tylko po to żeby wziąć dietę ?

Analizując protokoły z sesji, okazało się że mamy problem z wprowadzeniem danych z głosowań, gdyż nie zgadza się ilość oddanych głosów w stosunku do ilości radnych którzy podpisali listę obecności (na podstawie listy obecności, wypłacana jest dieta dla radnego). Według protokołu jest więcej radnych niż oddanych głosów. Oznacza to że niektórzy z radnych pobierają diety, mimo że nie pracują podczas posiedzeń rady.

Czy jest to uczciwe ? Oceńcie to sami.

Wystąpimy w tej sprawie do władz, w celu uzyskania wyjaśnień.

Więcej można przeczytać na stronie projektu Masz Prawo Wiedzieć. 

Więcej o Materiały z Fundacji TechSoup

Po marcowym Tech Klubie, wiele organizacji prosiło nas o udostępnienie materiałów dotyczących programu Technologie.org

Dzięki uprzejmości Fundacji TechSoup poniżej przedstawiamy materiały z których korzystaliśmy na spotkaniu TechKlubowym.

Publikacja – nowe technologie w komunikacji organizacji pozarządowych

Publikacja – nowe technologie w fundraisingu organizacji pozarządowej

Publikacja – nowe technologie w zarządzaniu organizacją pozarządową

Publikacje – Nowe technologie w komunikacji, zarządzaniu i fundraisingu organizacji pozarządowych

Blog o budowaniu portalu TechSoup Polska http://techsouppolska-devblog.strikingly.com/

Prezentacja na której pracowaliśmy  http://technologie-org-pl.strikingly.com/

 

Publikacje w wersji papierowej dostępne są również w czytelni Centrum Trójki 🙂 Zapraszamy do lektury, a w przypadku pytań do kontaktu z liderem TechKlubu Suwałki lub doradcami w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Więcej o 9 TechKlub za nami

Na kolejnym TechKlubie poruszaliśmy tematy oprogramowanie w programie dotacyjnym prowadzonym przez Fundację TechSoup, programu granatowego Google NonProfit oraz skutecznego pozycjonowania stron internetowych.

Dziękujemy Karolinie Kochowicz z Fundacji TechSoup oraz Piotrowi Wasilewskiemu z P7 Studio za podzielenie się regionalnymi NGOsami swoją wiedzą.

Osoby które chciałyby jeszcze raz poczytać o naszych tematach, zapraszamy do lektury prezentacji:

 

Więcej o Przygotowania do projektu MamPrawoWiedziec – odpowiedź na wniosek – AKTUALIZACJA

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy bardzo wymijającą odpowiedź z Rady Miejskiej w Suwałkach na wniosek złożony 3 lutego

Niestety żadne materiały w BIPie nie są udostępniane zgodnie z wymaganiami ustawowymi (dostępność dla osób niepełnosprawnych). W związku z tym kierujemy kolejne pismo do Biura Rady Miasta

 

                                                                                      Suwałki, 16. 02. 2015 r.

BRM. 1431.1.2015


                                                                 Stowarzyszenie Kulturalne

                                                                  Kastroma w Suwałkach

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej związanej z pracą Rady Miejskiej w Suwałkach uprzejmie informuję że:

– kontakty e –mailowe do radnych Rady Miejskiej w Suwałkach,

– protokoły posiedzeń komisji oraz sesji Rady Miejskiej w Suwałkach wraz z informacją stwierdzającą obecność, bądź nieobecność radnych na posiedzeniu,

– uchwały podjęte przez Radę Miejską w Suwałkach,

znajdują się, bądź są systematycznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pod adresem: www.um.suwalki.pl w zakładce Rada Miejska.

Ponadto informuję, że materiały będące przedmiotem obrad Rady Miejskiej w Suwałkach dostępne są również w BIP, w zakładce: Materiały sesyjne i komisyjne.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Suwałkach

Jadwiga Mariola Szczypiń

P.S. Miło byłoby gdyby Pani Przewodnicząca sprawdziła do kogo adresuje pismo i nie robiła w nazwie literówek.

 

Aktualizacja 2015-02-16:

W związku z niepełną informacją o którą prosiliśmy, wysłaliśmy maila z prośbą o uzupełnienie danych.

 

Szanowna Pani,

Proszę o podanie dokładnych ścieżek dostępowych do informacji o które prosiłem. Niestety nie działa wyszukiwarka informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i nie mogę znaleźć informacji o które się do Państwa zwracałem.
Przypominam że wnioskowałem o udostępnienie informacji w formatach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością, które to zgodnie z wytycznymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych powinny być dostępne w ramach dostępu do informacji publicznej.
Proszę więc o prawidłowe rozpatrzenie złożonego przeze mnie wniosku, w przeciwnym przypadku zostaną podjęte kroki w sprawie bezczynności urzędu na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

 

Aktualizacja 2015-02-18:

Odpowiedź tym razem była szybsza 🙂

Witam. Natychmiast przekazuję informację od Pana do Wydziału informatycznego, jak uzyskam dane niezwłocznie Pana poinformuję. Pozdrawiam Grażyna Herbaczewska.
Pozdrawiam Grażyna Herbaczewska Biuro Rady Miejskiej

 

Aktualizacja 2015-02-19:

Informatycy odpowiedzieli równie szybko:

Witam. Przesyłam uzyskane od informatyków  UM brakujące informacje dotyczące funkcjonowania Rady Miejskiej w Suwałkach.  Dodam, że nie prowadzony jest rejestr imiennego głosowania radnych podczas popsiedzeń Rady Miejskiej i komisji.

Pozdrawiam

Grażyna Herbaczewska

<<<mail z wydziału informatyki>>>

 1. Kontakty e-mailowe radnych:

http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Rada_Miejska/radni_rady_VII.htm

 1. Protokoły z posiedzeń wszystkich komisji kadencji 2014-2018

http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Rada_Miejska/Komisje_Rady/Protokoly_posiedzen/

 1. Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 wraz z załącznikami.

http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Rada_Miejska/Sesje_Rady_Miejskiej/Protokoly_z_obrad_sesji/

 1. Uchwały Rady Miejskiej dane kadencji 2014-2018

http://bip.um.suwalki.pl/Prawo_miejscowe/Uchwaly_Rady_Miejskiej/

 1. Listy obecności radnych na sesjach  Rady Miejskiej oraz komisjach

http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Rada_Miejska/Sesje_Rady_Miejskiej/Protokoly_z_obrad_sesji/

http://bip.um.suwalki.pl/Menu_podmiotowe/Rada_Miejska/Komisje_Rady/Protokoly_posiedzen/

 1. Protokoły imienne tj. z wyszczególnieniem który radny jak głosował, ze wszystkich głosowań VII kadencji Rady

Brak danych

Zgodnie z § 22. Systemy teleinformatyczne podmiotów realizujących zadania publiczne funkcjonujące w dniu wejścia w życie rozporządzenia należy dostosować do wymagań określonych w § 19, nie później niż w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Nasz Biuletyn Informacji Publicznej będzie zmieniony na nowy spełniający wymagania rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Czyli według wydziału informatycznego nic się nie dzieje złego jeżeli wrzucają do BIPu materiały które nie są możliwe do odczytu maszynowego. Cóż zobaczymy po wejściu przepisów odnośnie krajowych ram interoperacyjności, czy zdążą zmienić wszystkie dokumenty na wersje prawidłowe.

Do góry

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij