Suwalszczyzna na pocztówkach

W ramach projektu Suwalszczyzna na pocztówkach, współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski woj. Podlaskiego i Urząd Miasta w Suwałkach przygotowujemy serię pocztówek promujących Suwalszczyznę.