Baner WatchDog Polska

Kontrola Obywatelska

Stowarzyszenie KOSTROMA od samego początku istnienia stawiało sobie za cel przejrzystość i jawność naszych działań. Ostatnio nawiązaliśmy kontakt z Siecią Obywatelską WatchDog. O efektach tego kontaktu będziecie mogli przeczytać już niedługo na naszej stronie w związku z przygotowaniem do realizacji naszego nowego projektu.

baner_wspieraj_ikt4_qcy3

Właściwie wszystkie przejawy kontroli obywatelskiej są możliwe dzięki konstytucyjnej zasadzie jawności. Sposobem na realizację tej zasady jest prawo do informacji publicznej. Informacje publiczne to:

„Informacje wytworzone przez władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne oraz inne podmioty, które wykonują funkcje publiczne lub gospodarują mieniem publicznym (komunalnym lub Skarbu Państwa), jak również informacje odnoszące się do wspomnianych władz, osób i innych podmiotów, niezależnie od tego, przez kogo zostały wytworzone” (wyrok NSA z dnia 30 października 2002 r., II SA 181/02).

Historia naszych działań w imię poprawy jawności i funkcjonalności urzędów w regionie:

 

Podstawa prawna naszych wystąpień:

Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.

 

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

Rozdział 3 Wnioski

 

Art. 241.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Geocache

Rozwój geocachingu jako sposób na poszerzenie oferty turystyki aktywnej w regionie

aktualizacja: 2014-04-05

Wyniki są już opublikowane. Udało się 🙂

Urząd Marszałkowski udzielił nam wsparcia na realizację tego projektu.

Wnioskowaliśmy o:

  • Kwota zadania 20235,80 zł
  • Kwota wnioskowana 12735,80 zł tj. 62,94%
  • Wkład własny finansowy 3750 zł tj. 18,53%
  • Wkład własny osobowy 3750 zł tj. 18,53%

Otrzymaliśmy:

  • Kwota zadania 4042,32  zł
  • Kwota przyznana 3000 zł tj. 68,15 %
  • Wkład własny finansowy 702,32  zł tj. 15,95  %
  • Wkład własny osobowy 700 zł tj. 15,90 %

Cóż z niektórych elementów trzeba było zrezygnować, lecz mimo wszystko mamy nadzieję na doskonałą promocję naszego regionu w świecie geocachingu. W Suwałkach i okolicy powstanie 25 nowych keszy.


aktualizacja: 2014-04-05

W najbliższych dniach mają zostać ogłoszone wyniki tego konkursu. Trzymajcie za nas kciuki.


W dniu 2014-03-07 złożyliśmy ofertę do Zarządu Województwa Podlaskiego (Urząd Marszałkowski w Białymstoku – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki) ofertę na realizację zadania publicznego w formie powierzenia pod nazwą „Rozwój geocachingu jako sposób na poszerzenie oferty turystyki aktywnej w regionie”.

Konkurs na który się zgłosiliśmy został ogłoszony uchwałą Nr 218/3046/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 11 lutego 2014 r.

fot. Miaow Miaow
fot. Miaow Miaow

Czym jest geocaching ?

Najlepiej odpowiedzą na to pytanie filmy:

 

 

Zdjęcia z akcji sprzątania cmentarzy. Fot. Joanna Żurkowska

Wiosenne sprzątanie zakończyło się sukcesem

Nasza akcja społeczna „Wiosenne sprzątanie kompleksu cmentarzy siedmiu wyzwań w Suwałkach” cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem.

Niestety ilość śmieci które tam znaleźliśmy przerosła nasze oczekiwania. Przecież pamięć o zmarłych świadczy o żywych. To co znajdowaliśmy na terenie cmentarzy przyprawiało o ból głowy, butelki, puszki, fotele samochodowe i wiele innych przedmiotów które na pewno nie powinny tam się znaleźć.

 

Podziękowania dla:

Wszystkich którzy włączyli się do naszej akcji sprzątania, oraz tym którzy nas wsparli. Szczególne imienne podziękowania dla:

ks. Dawida Banacha

ks. Łukasza Ławreszuka

Pani Weronikce Pogorzelskiej

Marcinowi Tylendzie z portalu Niebywałe Suwałki

firmie Sarantis Polska właścicielowi marki Jan Niezbędny – za przekazanie worków na śmieci oraz rękawic roboczych

przedsiębiorstwu Zakład Dróg i Zieleni z Suwałk za wywiezienie zebranych śmieci

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach – za pomoc organizacyjną

Suwalskiemu Biuru Wolontariatu – za pomoc organizacyjną

 

Zdjęcia w powyższym tekście wyłączone są z licencji CC. Prawa autorskie do zdjęć zastrzeżone dla ich autorów.

Zdjęcie murów z akcji poszukiwania miejsca na mural

W poszukiwaniu ciekawych miejsc

Ostatnio część ekipy KOSTROMY postanowiła znaleźć ciekawe miejsca w Suwałkach w których można zrealizować nasz nowy pomysł.

Na razie nie zdradzamy co to za pomysł, lecz prezentujemy kilka zdjęć z tej wycieczki.