Baner WatchDog Polska

Kontrola Obywatelska

Stowarzyszenie KOSTROMA od samego początku istnienia stawiało sobie za cel przejrzystość i jawność naszych działań. Ostatnio nawiązaliśmy kontakt z Siecią Obywatelską WatchDog. O efektach tego kontaktu będziecie mogli przeczytać już niedługo na naszej stronie w związku z przygotowaniem do realizacji naszego nowego projektu.

baner_wspieraj_ikt4_qcy3

Właściwie wszystkie przejawy kontroli obywatelskiej są możliwe dzięki konstytucyjnej zasadzie jawności. Sposobem na realizację tej zasady jest prawo do informacji publicznej. Informacje publiczne to:

„Informacje wytworzone przez władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne oraz inne podmioty, które wykonują funkcje publiczne lub gospodarują mieniem publicznym (komunalnym lub Skarbu Państwa), jak również informacje odnoszące się do wspomnianych władz, osób i innych podmiotów, niezależnie od tego, przez kogo zostały wytworzone” (wyrok NSA z dnia 30 października 2002 r., II SA 181/02).

Historia naszych działań w imię poprawy jawności i funkcjonalności urzędów w regionie:

 

Podstawa prawna naszych wystąpień:

Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.

 

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

Rozdział 3 Wnioski

 

Art. 241.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

e-wolontariat

e-wolontariat

Cały czas podkreślaliśmy że nasze Stowarzyszenie wywodzi się z aktywnych wolontariuszy, więc dziś zgłosiliśmy się do VI edycja konkursu „Odkryj e-wolontariat”. Śledźcie stronę http://e-wolontariat.pl/pl/konkursy/odkryj-e-wolontariat być może uda nam się przejść dalej i będzie nam potrzebna Wasza pomoc w głosowaniu internetowym.

Jaki jest nasz projekt o tym na razie sza, zdradzimy Wam tylko tytuł www.PogodneSuwalki.PL portal dla Suwałk. Jeśli się nam uda to będzie to ciekawe rozszerzenie prowadzonego przez nas projektu www.PogodneSuwalki.PL – domena dla Suwałk. Zapraszamy do śledzenia naszej strony oraz strony programu e-wolontariat.

 

e-wolontariat

 

 

Rakieta Otwartości

Creative Commons i standardy Wolnej Kultury

„…Bank Światowy, Komisja Europejska i amerykański Narodowy Fundusz Zdrowia obligują swoich grantobiorców do publikowania efektów projektów na wolnych licencjach. Jeśli korzystacie z publicznych dotacji, dzielenie się z innymi to Wasz obowiązek!…” za http://otwartengo.pl

Stowarzyszenie Kostroma postanowiło że materiały publikowane na naszych stronach powinny być dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców. W związku z powyższym od dnia 25 marca 2014 roku na naszej stronie na stałe zagościł poniższy znaczek:

Licencja Creative Commons

Licencja którą się posługujemy to Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe, o ile nie stwierdzono inaczej. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia Kulturalnego KOSTROMA.

free cultural works

 

 

Licencja ta jest zgodna ze standardem Wolnej Kultury.

 

 

 

Zachęcamy też do zapoznania się z przewodnikiem po otwartości udostępnianym na licencji Creative Commons

 

Przewodnik po otwartości

Pomysły do zrobienia

Pomysły do zrobienia

Dzięki Towarzystwu Inicjatyw Twórczych „ę” nasze Stowarzyszenie wzbogaciło się o publikację „Pomysły do zrobienia”.

„Pomysły” zostały już rozdzielone pomiędzy naszych członków i teraz trwa poszukiwanie inspiracji 🙂 Mamy nadzieję że o naszych działaniach zainspirowanych „Pomysłami do zrobienia” przeczytacie już niedługo na naszej stronie.

 

zdjęcie pochodzi ze strony http://pomysly.e.org.pl/ksiazka/
zdjęcie pochodzi ze strony http://pomysly.e.org.pl/ksiazka/
Logotyp Centrum Trójki

Centrum3 w Suwałkach

Pisze o nas na stronach Centrum3 w Suwałkach.

 

Znaleźć można nas w bazie organizacji działających w Suwałkach umieszczonej na stronach centrum3.suwalki.pl 

http://centrum3.suwalki.pl/stowarzyszenie-kulturalne-kostroma/ 

 

Dodatkowo na tej samej stronie znajdziecie zaproszenie na naszą akcję wiosennego sprzątania cmentarzy.

http://centrum3.suwalki.pl/wiosenna-akcja-sprzatania-cmentarzy-siedmiu-wyznan-w-suwalkach/

logo_centrum3