LOGO NTL

TechKlub Suwałki

Dzięki staraniom naszego Stowarzyszenia udało się uruchomić w Suwałkach TechKlub, czyli miejsce wymiany informacji odnośnie nowych technologii.

NTL 250x250 logo

Sieć TechKlubów to nowa inicjatywa programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Nowe Technologie Lokalnie” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Wrocław, Kraków, Gdynia, Poznań, Toruń, Olsztyn, Rzeszów, Biała Podlaska – to miasta, w których od lutego co miesiąc odbywają się spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnego biznesu, samorządu czy świata nauki. Od maja w sieciach TechKlubów pojawiły się nowe miasta czyli: Suwałki, Białystok, Lublin, Łódź oraz Szczecin. Pod okiem Lidera TechKlubu z zaproszonymi gośćmi specjalnymi rozmawiamy na temat technologii i tego jak można je wykorzystywać, aby praca stawała się lepsza i wydajniejsza. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Dołączajcie!

Grafika_-_FB_i_mailing

 

 

Informacje o wszystkich spotkaniach TechKlubu Suwałki znajdziecie pod linkiem: http://kostroma.pl/category/projekty/techklub/

Otwarte Organizacje

Od dnia dzisiejszego (tj. 2014-04-08) jesteśmy członkiem projektu Otwarte Organizacje prowadzonego przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.

Nasze starania o bycie organizacją otwartą i dostępną zostały docenione. Przyznano nam statusy:

oprogramowanie

 

 

Wykorzystujemy otwarte oprogramowanie

 

 

dane

 

 

Publikujemy otwarte dane – każdy może z nich skorzystać

 

 

cc

 

 

Publikujemy na licencjach Creative Commons

 

 

cc_by

 

 

Publikujemy na wolnych licencjach CC BY lub CC BY-SA

 

 

dostepnosc

 

 

Nasza strona WWW jest dostępna dla osób o specjalnych potrzebach

 

 

rakieta

 

 

Rakieta Otwartości! Wszystko co robimy jest otwarte!
otwarta_wiedza

 

 

 

Zachęcamy inne organizacje do przyłączenia się do tego projektu.

Baner WatchDog Polska

Kontrola Obywatelska

Stowarzyszenie KOSTROMA od samego początku istnienia stawiało sobie za cel przejrzystość i jawność naszych działań. Ostatnio nawiązaliśmy kontakt z Siecią Obywatelską WatchDog. O efektach tego kontaktu będziecie mogli przeczytać już niedługo na naszej stronie w związku z przygotowaniem do realizacji naszego nowego projektu.

baner_wspieraj_ikt4_qcy3

Właściwie wszystkie przejawy kontroli obywatelskiej są możliwe dzięki konstytucyjnej zasadzie jawności. Sposobem na realizację tej zasady jest prawo do informacji publicznej. Informacje publiczne to:

„Informacje wytworzone przez władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne oraz inne podmioty, które wykonują funkcje publiczne lub gospodarują mieniem publicznym (komunalnym lub Skarbu Państwa), jak również informacje odnoszące się do wspomnianych władz, osób i innych podmiotów, niezależnie od tego, przez kogo zostały wytworzone” (wyrok NSA z dnia 30 października 2002 r., II SA 181/02).

Historia naszych działań w imię poprawy jawności i funkcjonalności urzędów w regionie:

 

Podstawa prawna naszych wystąpień:

Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.

 

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

Rozdział 3 Wnioski

 

Art. 241.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

e-wolontariat

e-wolontariat

Cały czas podkreślaliśmy że nasze Stowarzyszenie wywodzi się z aktywnych wolontariuszy, więc dziś zgłosiliśmy się do VI edycja konkursu „Odkryj e-wolontariat”. Śledźcie stronę http://e-wolontariat.pl/pl/konkursy/odkryj-e-wolontariat być może uda nam się przejść dalej i będzie nam potrzebna Wasza pomoc w głosowaniu internetowym.

Jaki jest nasz projekt o tym na razie sza, zdradzimy Wam tylko tytuł www.PogodneSuwalki.PL portal dla Suwałk. Jeśli się nam uda to będzie to ciekawe rozszerzenie prowadzonego przez nas projektu www.PogodneSuwalki.PL – domena dla Suwałk. Zapraszamy do śledzenia naszej strony oraz strony programu e-wolontariat.

 

e-wolontariat

 

 

Rakieta Otwartości

Creative Commons i standardy Wolnej Kultury

„…Bank Światowy, Komisja Europejska i amerykański Narodowy Fundusz Zdrowia obligują swoich grantobiorców do publikowania efektów projektów na wolnych licencjach. Jeśli korzystacie z publicznych dotacji, dzielenie się z innymi to Wasz obowiązek!…” za http://otwartengo.pl

Stowarzyszenie Kostroma postanowiło że materiały publikowane na naszych stronach powinny być dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców. W związku z powyższym od dnia 25 marca 2014 roku na naszej stronie na stałe zagościł poniższy znaczek:

Licencja Creative Commons

Licencja którą się posługujemy to Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe, o ile nie stwierdzono inaczej. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Stowarzyszenia Kulturalnego KOSTROMA.

free cultural works

 

 

Licencja ta jest zgodna ze standardem Wolnej Kultury.

 

 

 

Zachęcamy też do zapoznania się z przewodnikiem po otwartości udostępnianym na licencji Creative Commons

 

Przewodnik po otwartości